Voortgang ontwikkeling nieuwe versie Loket.nl (schema)

Volgen

In onderstaand schema kun je terugvinden welke tabbladen er op werkgever- en werknemerniveau zijn opgeleverd in de nieuwe versie van Loket.nl (ook wel bekend als Loket.nl 3.0) en dus per heden te gebruiken zijn.

Werknemer:

Menu item Submenu Type Omschrijving Aanwezig?
Start n/a Entiteit Dienstverband Ja
Start n/a Entiteit Arbeidstijd Ja
Start n/a Entiteit Organisatorische eenheid werknemer Ja
Start n/a Entiteit Verdeling financiële eenheid Nee
Start n/a Entiteit Blokkeren reservering Nee
Start n/a Functionaliteit Notities Nee
Start n/a Functionaliteit Muteren in / uit dienst Ja
Start n/a Functionaliteit Nieuw dienstverband Nee
Persoon n/a Entiteit Persoonsgegevens Ja
Persoon n/a Entiteit Contactpersonen Ja
Persoon n/a Entiteit Partner Ja
Persoon n/a Entiteit Kind Ja
Persoon n/a Entiteit Eigen velden Nee
Persoon n/a Entiteit WAO/WIA Nee
Persoon n/a Functionaliteit Toegang WNL Nee
Persoon n/a Functionaliteit Upload Foto Nee
Persoon n/a Functionaliteit Afstand woon werk verkeer  Nee
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Basisloon Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Pensioenuitkering Nee
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Afwijkend uurloon Nee
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Wachtgeld Nee
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Bruto vergoeding volgens tabel Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Netto vergoeding Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Bedrag per eenheid Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Bruto inhouding Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Netto inhouding Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Fiscale bijtelling Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Kostprijs per uur Nee
Arbeidsvoorwaarden Beloning Functionaliteit Salarisindicatie Ja
Arbeidsvoorwaarden Regelingen Entiteit Verlofregeling WN Ja
Arbeidsvoorwaarden Verzekeringen Entiteit Sociale verzekering Ja
Arbeidsvoorwaarden Verzekeringen Entiteit Sociale uitkering Ja
Arbeidsvoorwaarden Verzekeringen Entiteit Werknemer ZVW Ja
Arbeidsvoorwaarden Verzekeringen Entiteit Werknemer IZA  
Arbeidsvoorwaarden Arbeidsongschiktheid Entiteit Loondoorbetalingsverzekering Nee
Arbeidsvoorwaarden UWV&Arbodienst Entiteit Arbodienst Nee
Arbeidsvoorwaarden UWV&Arbodienst Entiteit UWV Nee
Salarisverwerking Variabele gegevens Entiteit Variabele gegevens Ja
Salarisverwerking Fiscale gegevens Entiteit Fiscale gegevens Ja
Salarisverwerking Fiscale gegevens Entiteit Werknemer auto Ja
Salarisverwerking Fiscale gegevens Entiteit Afdrachtsvermindering Nee
Salarisverwerking Fiscale gegevens Functionaliteit Ophalen auto gegevens Ja
Salarisverwerking Fondsen Entiteit Werknemer ABP Nee
Salarisverwerking Fondsen Entiteit Werknemerfonds Ja
Salarisverwerking Fondsen Entiteit Werknemer fondsgrondslag Ja
Salarisverwerking Grondslagen Entiteit Grondslagen Ja
Salarisverwerking Vakantiefondsen Entiteit Vakantiefondsen Nee
Salarisverwerking Excasso Entiteit Excasso Sepa Ja
Salarisverwerking Excasso Entiteit Loonbeslag Ja
Salarisverwerking Excasso Entiteit Excasso beslagvrije voet Ja
Salarisverwerking Excasso Entiteit Excasso afgesplitst van netto Ja
Salarisverwerking Excasso Entiteit Excasso buitenland Ja
Salarisverwerking Verdeling journaal Entiteit Verdeling journaal Nee
Salarisverwerking Diversen Entiteit Diversen Ja
Salarisverwerking Werknemer mutaties Entiteit Werknemer mutatie Nee
Salarisverwerking Proforma Functionaliteit Proforma Nee
MDV n/a Entiteit MDV electronisch Nee
HRM Werknemersdossier Entiteit Werknemersdossier Nee
HRM Werknemersdossier Entiteit Werknemersdossier (Loket) Nee
HRM Werknemersdossier Functionaliteit Ondertekenverzoek Nee
HRM Werknemersdossier Functionaliteit Audittrail Nee
HRM Werknemersdossier Functionaliteit Genereer document Nee
HRM Ziekteverzuim Entiteit Ziekmelding Nee
HRM Ziekteverzuim Functionaliteit Herstelmelding Nee
HRM Verlofadministratie Entiteit Verlofsaldi Ja
HRM Verlofadministratie Entiteit Verlof WN Ja
HRM Verlofadministratie Entiteit Verlofaanvraag Ja
HRM Verlofadministratie Functionaliteit Verlofaanvraag afhandelen Ja
HRM Opleidingen Entiteit Opleiding Nee
HRM Beoordelingen Entiteit Beoordeling WN Nee
HRM Verstrekkingen Entiteit Verstrekking WN Nee
HRM Verstrekkingen Entiteit Auto WN Nee
HRM Eigen signaal Entiteit Eigen signaal Nee
HRM Eigen velden Entiteit Eigen velden Nee
Overzichten n/a Functionaliteit 10 overzichten NeeWerkgever:

Menu item Submenu Type Omschrijving Aanwezig?
Start n/a Functionaliteit Upload bedrijfslogo Nee
Start n/a Functionaliteit Selecteren Administratie Ja
Start n/a Functionaliteit Browser variabele gegevens Nee
Start n/a Entiteit Loonruns Ja
Start n/a Functionaliteit Afhandelen Loonrun Ja
Start n/a Functionaliteit Overzichten Loonrun Ja
Start n/a Functionaliteit Journaliseren (versturen/exporteren) Nee
Start n/a Entiteit Loonaangifte Ja
Start n/a Functionaliteit Afhandelen Loonaangifte Ja
Start n/a Functionaliteit Overzichten Loonaangifte Ja
Start n/a Entiteit Pensioenaangifte Nee
Start n/a Functionaliteit Afhandelen Pensioenaangifte Nee
Start n/a Functionaliteit Overichten Pensioenaangifte Nee
Start n/a Functionaliteit 3 HR Overzichten Nee
Start n/a Functionaliteit Kalender Ja
Start n/a Functionaliteit Grafiek werkkosten Nee
Sidebar n/a Functionaliteit Signalen Ja
Sidebar n/a Functionaliteit Verlofaanvragen Ja
Sidebar n/a Functionaliteit Mutaties behandelen Nee
Sidebar n/a Functionaliteit Mutaties verwerken Nee
Sidebar n/a Functionaliteit Salarisaanpassingen Nee
Sidebar n/a Functionaliteit Mededelingen openstaand Nee
Sidebar n/a Functionaliteit Meldingen nieuw Nee
Sidebar n/a Functionaliteit Mededelingen historisch Nee
Sidebar n/a Functionaliteit Meldingen historisch Nee
Bedrijfsinformatie n/a Entiteit Bedrijfsinformatie Ja
Bedrijfsinformatie n/a Functionaliteit Kvk vergelijker Nee
Arbeidsvoorwaarden UWV & Arbodienst Entiteit UWV Nee
Arbeidsvoorwaarden UWV & Arbodienst Entiteit Arbodienst Nee
Arbeidsvoorwaarden Administraties Entiteit Administratie voor salarisverwerking Nee
Arbeidsvoorwaarden Administraties Entiteit Administratie zonder salarisverwerking Nee
Arbeidsvoorwaarden Administraties Functionaliteit Koppelen bestaande administratie  Nee
Arbeidsvoorwaarden Verstrekkingen Entiteit Verstrekking Nee
Arbeidsvoorwaarden Verlof Entiteit Verlofregelingen Nee
Arbeidsvoorwaarden Loondoorbetaling Entiteit Loondoorbetalingsverzekering Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Automatische processen activeren Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Verlonen Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Verlonen voorgaande jaren Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Verlonen periode zonder personeel Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Verwijderen loonrun Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Salarisverwerking overzichten (4) Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Periode vergelijking Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Proforma (5 varianten) Nee
Salarisverwerking Algemeen Entiteit Loonruns (overige) Nee
Salarisverwerking Goedgekeurde loonruns Entiteit Loonruns (goedgekeurde) Ja
Salarisverwerking Journaliseren Functionaliteit Starten journaalrun Nee
Salarisverwerking Journaliseren Functionaliteit Herreken journaalrun Nee
Salarisverwerking Journaliseren Functionaliteit Verwijder journaalrun Nee
Salarisverwerking Journaliseren Entiteit Journaalruns Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit Aanmaken Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit Aanmaken voorgaande jaren Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit Aanmaken jaarbasis Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit De-activeren Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit Intrekking inkomstenverhouding Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit Jaaroverzicht loonaangiftestaat Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Entiteit Bevestigde loonaangifteberichten Ja
Salarisverwerking Loonaangifte Entiteit Loonaangifteproces Nee
Salarisverwerking Pensioen aangifte Functionaliteit Verschillende functies / pensioenen (30) Nee
Salarisverwerking Overzichten Functionaliteit 20 overzichten Nee
Salarisverwerking Exportsets Entiteit(genest) Exportset loonresultaten Nee
Salarisverwerking Exportsets Functionaliteit 2 overzichten Nee
Salarisverwerking Exportsets Entiteit(genest) Exportset verlofopbouw Nee
Salarisverwerking Werkkosten Entiteit Werkkostenregeling Nee
Salarisverwerking Werkkosten Entiteit Werkkostenregeling financieel Nee
Salarisverwerking Werkkosten Entiteit(genest) Werkgever exportset werkkosten Nee
Salarisverwerking Werkkosten Functionaliteit 1 overzicht Nee
Salarisverwerking Externe partijen Functionaliteit Aanleveren PLO (8) Nee
Salarisverwerking Externe partijen Functionaliteit Verwijderen PLO (7) Nee
Salarisverwerking Externe partijen Functionaliteit Overzicht aanleveringen PLO (9) Nee
Salarisverwerking Externe partijen Functionaliteit Verzenden APG bouw / schoonmaak Nee
Salarisverwerking Externe partijen Functionaliteit MDV download / verzenden (3) Nee
Salarisverwerking Emailadressen Entiteit E-mailadressen Nee
Salarisverwerking Externe applicaties Entiteit Externe applicatie Nee
Salarisverwerking EDM Entiteit Eerstedagsmelding Nee
Salarisverwerking EDM Entiteit Erstedagsmelding-bericht Nee
Salarisverwerking EDM Functionaliteit Overzicht EDM Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Basisloon bewerken Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Pensioenuitkering bewerken Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Specifieke component bewerken Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Vergoedingen en inhoudingen bewerken(5) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Vergoedingen en inhoudingen afsluiten(5) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Gegevens importeren (9) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Fiscale bijtellingen bijtellingen(1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Fiscale bijtellingen afsluiten (1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Fiscale jaarlonen bewerken  Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Fondsen toevoegen (1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Fondsen afsluiten (1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Grondslagen toevoegen (1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Grondslagen afsluiten (1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Ploeg bewerken Nee
Journaalmodule Rekeningschema Entiteiten Rekeningschema Nee
Journaalmodule Rekeningschema Entiteiten Verschillenrekening Nee
Journaalmodule Rekeningschema Functionaliteit Rekeningschema uploaden Nee
Journaalmodule Kostenplaatsen Entiteit Kostenplaats Nee
Journaalmodule Kostenplaatsen Entiteit Filiaal Nee
Journaalmodule Kostenplaatsen Entiteit Financiële eenheid Nee
Journaalmodule Reserveringen Entiteit Reservering Nee
Journaalmodule Overzichten Functionaliteit Overzichten (4) Nee
Journaalmodule Administratie Entiteit Reservering Nee
Journaalmodule Administratie Entiteit Journaal Nee
HRM Werkgeversdossier Entiteit(extern) Werkgeversdossier Nee
HRM Werkgeversdossier Entiteit Werkgeversdossier (Loket) Nee
HRM Documentgeneratie Functionaliteit Geneer documenten Nee
HRM Sollicitanten Entiteit Sollicitant Nee
Beheer Producten Functionaliteit Werkgever productset toepassen Nee
Beheer Producten Entiteit Producten Nee
Beheer Producten Entiteit(genest) Beschikbaar product met aanbieders Nee
Beheer Tabellen Entiteit Afdeling Ja
Beheer Tabellen Entiteit Verlofsoort afwijking Nee
Beheer Tabellen Entiteit Verdelingseenheid Nee
Beheer Tabellen Entiteit Functie Ja
Beheer Tabellen Entiteit Eigen veld Nee
Beheer Tabellen Entiteit Opleiding (2) Nee
Beheer Tabellen Entiteit Beoordeling (4) Nee
Beheer Tabellen Entiteit Dienstverband sjablonen Nee
Beheer Tabellen Entiteit Feestdagen werkgever Nee
Beheer Tabellen Entiteit Feestdag afwijking Nee
Beheer Tabellen Entiteit Contractcodes Nee
Beheer Rekenregels Entiteit Rekenregel algemeen Nee
Beheer Rekenregels Entiteit Rekenregel bij administratie Nee
Beheer Dossiervorming Entiteit(extern) Templates Nee
Beheer Dossiervorming Entiteit(extern) Autorisatiematrix Nee
Beheer Dossiervorming Entiteit Werkgeversdossiervorming (Loket) Nee
Beheer Dossiervorming Entiteit Dossiercategorie(Loket) Nee
Beheer Dossiervorming Functionaliteit Geneer volledig dossier Nee
Beheer Dossiervorming Functionaliteit Verwijder volledig dossier Nee
Beheer Consolidatie Entiteit Werkgever consolidatie Nee
Beheer Emailteksten Entiteit E-mailteksten Nee
Beheer Teams Entiteit Teams Nee
Beheer Externe notificatie partij Entiteit Externe notificatie partij Nee
Beheer Koppelingen Entiteit Externe sleutels Nee
Journaal basis n/a Entiteit Grootboekrekening Nee
Journaal basis n/a Entiteit Koppeling grootboekrekening Nee
Overzichten Personeel Functionaliteit Overzichten (40) Nee
Overzichten HRM Functionaliteit Overzichten (40) Nee
Overzichten Mutatieverslagen Functionaliteit Overzichten (10) Nee
Overzichten Loonresultaten Functionaliteit Overzichten (10) Nee
Overzichten Geconsolideerde overzichten Functionaliteit Overzichten (40) Nee
Overzichten Export gegevens Functionaliteit Overzichten (20) Nee
Overzichten Overige Functionaliteit Overzichten (10) Nee
Overzichten Rapportages accountant Functionaliteit Overzichten (1) Nee
Gebruikers n/a entiteit Gebruikersoverzicht Nee
Gebruikers n/a entiteit Afdelingsmanager Nee
Gebruikers n/a entiteit Dashboardgebruikers Nee
Gebruikers n/a entiteit Gebruiker externe applicatie Nee
Gebruikers n/a Functionaliteit Geef bestaande WG-gebr toegang tot deze WG Nee
Gebruikers n/a Functionaliteit Geef bestaande afd.man toegang tot werkgever Nee
Gebruikers n/a Functionaliteit Wijzigen gebruiker bij signaal Nee
Gebruikers n/a Functionaliteit Wijzig gebruikersnaam Nee
Gebruikers n/a Functionaliteit Wijzig wachtwoord Nee
Extra producten Fleurtje weekend Functionaliteit Inzien, bestellen, account (5) Nee
Extra producten Verzuimverzekering Functionaliteit Offerte, polis, beheer (5) Nee
Extra producten Fiscfree Functionaliteit Aanmelden Nee
Dashboard n/a Functionaliteit Click dashboard Ja
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0