Voortgang ontwikkeling nieuwe versie Loket.nl (schema)

Volgen

In onderstaand schema kun je terugvinden welke tabbladen er op werkgever- en werknemerniveau zijn opgeleverd in de nieuwe versie van Loket.nl (ook wel bekend als Loket.nl 3.0) en dus per heden te gebruiken zijn.

Laatste stand is van 21-11-2022

 

Werknemer:

Menu item Submenu Type Omschrijving Aanwezig?
Start n/a Entiteit Dienstverband Ja
Start n/a Entiteit Arbeidstijd Ja
Start n/a Entiteit Organisatorische eenheid werknemer Ja
Start n/a Entiteit Verdeling financiële eenheid N.v.t.*
Start n/a Entiteit Blokkeren reservering N.v.t.*
Start n/a Functionaliteit Notities Ja
Start n/a Functionaliteit Muteren in / uit dienst Ja
Start n/a Functionaliteit Nieuw dienstverband Ja
Start n/a Functionaliteit Transitievergoeding (berekening) Ja
Start n/a Functionaliteit Filter dienstverbanden Ja
Persoon n/a Entiteit Persoonsgegevens Ja
Persoon n/a Entiteit Contactpersonen Ja
Persoon n/a Entiteit Partner Ja
Persoon n/a Entiteit Kind Ja
Persoon n/a Entiteit Eigen velden Ja
Persoon n/a Entiteit WAO/WIA N.v.t.*
Persoon n/a Functionaliteit Toegang WNL Ja
Persoon n/a Functionaliteit Upload Foto Nee
Persoon n/a Functionaliteit Afstand woon werk verkeer  Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Basisloon Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Pensioenuitkering Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Afwijkend uurloon Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Wachtgeld Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Bruto vergoeding volgens tabel Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Netto vergoeding Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Bedrag per eenheid Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Bruto inhouding Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Netto inhouding Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Fiscale bijtelling Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Entiteit Kostprijs per uur Ja
Arbeidsvoorwaarden Beloning Functionaliteit Salarisindicatie Ja
Arbeidsvoorwaarden Regelingen Entiteit Verlofregeling WN Ja
Arbeidsvoorwaarden Verzekeringen Entiteit Sociale verzekering Ja
Arbeidsvoorwaarden Verzekeringen Entiteit Sociale uitkering Ja
Arbeidsvoorwaarden Verzekeringen Entiteit Werknemer ZVW Ja
Arbeidsvoorwaarden Verzekeringen Entiteit Werknemer IZA N.v.t.*
Arbeidsvoorwaarden Arbeidsongschiktheid Entiteit Loondoorbetalingsverzekering N.v.t.*
Arbeidsvoorwaarden UWV&Arbodienst Entiteit Arbodienst Nee
Arbeidsvoorwaarden UWV&Arbodienst Entiteit UWV Nee
Salarisverwerking Variabele gegevens Entiteit Variabele gegevens Ja
Salarisverwerking Fiscale gegevens Entiteit Fiscale gegevens Ja
Salarisverwerking Fiscale gegevens Entiteit Werknemer auto Ja
Salarisverwerking Fiscale gegevens Entiteit Afdrachtsvermindering Ja
Salarisverwerking Fiscale gegevens Functionaliteit Ophalen auto gegevens Ja
Salarisverwerking Fondsen Entiteit Werknemer ABP Nee
Salarisverwerking Fondsen Entiteit Werknemerfonds Ja
Salarisverwerking Fondsen Entiteit Werknemer fondsgrondslag Ja
Salarisverwerking Grondslagen Entiteit Grondslagen Ja
Salarisverwerking Vakantiefondsen Entiteit Vakantiefondsen N.v.t.*
Salarisverwerking Excasso Entiteit Excasso Sepa Ja
Salarisverwerking Excasso Entiteit Loonbeslag Ja
Salarisverwerking Excasso Entiteit Excasso beslagvrije voet Ja
Salarisverwerking Excasso Entiteit Excasso afgesplitst van netto Ja
Salarisverwerking Excasso Entiteit Excasso buitenland Ja
Salarisverwerking Verdeling journaal Entiteit Verdeling journaal Ja
Salarisverwerking Diversen Entiteit Diversen Ja
Salarisverwerking Werknemer mutaties Entiteit Werknemer mutatie Ja
Salarisverwerking Proforma Functionaliteit Proforma Nee
MDV n/a Entiteit MDV electronisch Nee
HRM Werknemersdossier Entiteit Werknemersdossier Ja
HRM Werknemersdossier Entiteit Werknemersdossier (Loket) N.v.t.*
HRM Werknemersdossier Functionaliteit Ondertekenverzoek Ja
HRM Werknemersdossier Functionaliteit Audittrail Ja
HRM Werknemersdossier Functionaliteit Genereer document Ja
HRM Ziekteverzuim Entiteit Ziekmelding Ja
HRM Ziekteverzuim Functionaliteit Herstelmelding Ja
HRM Verlofadministratie Entiteit Verlofsaldi Ja
HRM Verlofadministratie Entiteit Verlof WN Ja
HRM Verlofadministratie Entiteit Verlofaanvraag Ja
HRM Verlofadministratie Functionaliteit Verlofaanvraag afhandelen Ja
HRM Opleidingen Entiteit Opleiding Ja
HRM Beoordelingen Entiteit Beoordeling WN Nee
HRM Verstrekkingen Entiteit Verstrekking WN Nee
HRM Verstrekkingen Entiteit Auto WN Ja
HRM Eigen signaal Entiteit Eigen signaal Ja
HRM Eigen velden Entiteit Eigen velden Ja
Overzichten n/a Functionaliteit 10 overzichten JaWerkgever:

Menu item Submenu Type Omschrijving Aanwezig?
Start n/a Functionaliteit Upload bedrijfslogo Ja
Start n/a Functionaliteit Selecteren Administratie Ja
Start n/a Functionaliteit Browser variabele gegevens Ja
Start n/a Entiteit Loonruns Ja
Start n/a Functionaliteit Afhandelen Loonrun Ja
Start n/a Functionaliteit Overzichten Loonrun Ja
Start n/a Functionaliteit Journaliseren (versturen/exporteren) Nee
Start n/a Entiteit Loonaangifte Ja
Start n/a Functionaliteit Afhandelen Loonaangifte Ja
Start n/a Functionaliteit Overzichten Loonaangifte Ja
Start n/a Entiteit Pensioenaangifte Ja
Start n/a Functionaliteit Afhandelen Pensioenaangifte Ja
Start n/a Functionaliteit Overzichten Pensioenaangifte Nee
Start n/a Functionaliteit 3 HR Overzichten Nee
Start n/a Functionaliteit Kalender Ja
Start n/a Functionaliteit Grafiek werkkosten Nee
Sidebar n/a Functionaliteit Signalen Ja
Sidebar n/a Functionaliteit Verlofaanvragen Ja
Sidebar n/a Functionaliteit Mutaties behandelen Ja
Sidebar n/a Functionaliteit Mutaties verwerken Ja
Sidebar n/a Functionaliteit Salarisaanpassingen Nee
Sidebar n/a Functionaliteit Mededelingen openstaand Ja
Sidebar n/a Functionaliteit Meldingen nieuw Ja
Sidebar n/a Functionaliteit Mededelingen historisch Nee
Sidebar n/a Functionaliteit Meldingen historisch Nee
Bedrijfsinformatie n/a Entiteit Bedrijfsinformatie Ja
Bedrijfsinformatie n/a Functionaliteit Kvk vergelijker Nee
Arbeidsvoorwaarden UWV & Arbodienst Entiteit UWV Nee
Arbeidsvoorwaarden UWV & Arbodienst Entiteit Arbodienst Nee
Arbeidsvoorwaarden Administraties Entiteit Administratie voor salarisverwerking Nee
Arbeidsvoorwaarden Administraties Entiteit Administratie zonder salarisverwerking Nee
Arbeidsvoorwaarden Administraties Functionaliteit Koppelen bestaande administratie  Nee
Arbeidsvoorwaarden Verstrekkingen Entiteit Verstrekking Ja
Arbeidsvoorwaarden Verlof Entiteit Verlofregelingen Ja
Arbeidsvoorwaarden Loondoorbetaling Entiteit Loondoorbetalingsverzekering Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Automatische processen activeren Ja
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Verlonen Ja
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Verlonen voorgaande jaren Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Verlonen periode zonder personeel Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Verwijderen loonrun Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Salarisverwerking overzichten (4) Ja
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Periode vergelijking Nee
Salarisverwerking Algemeen Functionaliteit Proforma (5 varianten) Nee
Salarisverwerking Algemeen Entiteit Loonruns (overige) Ja
Salarisverwerking Goedgekeurde loonruns Entiteit Loonruns (goedgekeurde) Ja
Salarisverwerking Journaliseren Functionaliteit Starten journaalrun Ja
Salarisverwerking Journaliseren Functionaliteit Herreken journaalrun Nee
Salarisverwerking Journaliseren Functionaliteit Verwijder journaalrun Nee
Salarisverwerking Journaliseren Entiteit Journaalruns Ja
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit Aanmaken Ja
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit Aanmaken voorgaande jaren Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit Aanmaken jaarbasis Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit De-activeren Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit Intrekking inkomstenverhouding Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Functionaliteit Jaaroverzicht loonaangiftestaat Nee
Salarisverwerking Loonaangifte Entiteit Bevestigde loonaangifteberichten Ja
Salarisverwerking Loonaangifte Entiteit Loonaangifteproces Nee
Salarisverwerking Pensioen aangifte Functionaliteit Verschillende functies / pensioenen (30) Nee
Salarisverwerking Overzichten Functionaliteit 20 overzichten Nee
Salarisverwerking Exportsets Entiteit(genest) Exportset loonresultaten Nee
Salarisverwerking Exportsets Functionaliteit 2 overzichten Nee
Salarisverwerking Exportsets Entiteit(genest) Exportset verlofopbouw Nee
Salarisverwerking Werkkosten Entiteit Werkkostenregeling Nee
Salarisverwerking Werkkosten Entiteit Werkkostenregeling financieel Nee
Salarisverwerking Werkkosten Entiteit(genest) Werkgever exportset werkkosten Nee
Salarisverwerking Werkkosten Functionaliteit 1 overzicht Nee
Salarisverwerking Externe partijen Functionaliteit Aanleveren PLO (8) Nee
Salarisverwerking Externe partijen Functionaliteit Verwijderen PLO (7) Nee
Salarisverwerking Externe partijen Functionaliteit Overzicht aanleveringen PLO (9) Nee
Salarisverwerking Externe partijen Functionaliteit Verzenden APG bouw / schoonmaak Nee
Salarisverwerking Externe partijen Functionaliteit MDV download / verzenden (3) Nee
Salarisverwerking Emailadressen Entiteit E-mailadressen Nee
Salarisverwerking Externe applicaties Entiteit Externe applicatie Nee
Salarisverwerking EDM Entiteit Eerstedagsmelding Nee
Salarisverwerking EDM Entiteit Erstedagsmelding-bericht Nee
Salarisverwerking EDM Functionaliteit Overzicht EDM Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Basisloon bewerken Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Pensioenuitkering bewerken Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Specifieke component bewerken Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Vergoedingen en inhoudingen bewerken(5) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Vergoedingen en inhoudingen afsluiten(5) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Gegevens importeren (9) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Fiscale bijtellingen bijtellingen(1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Fiscale bijtellingen afsluiten (1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Fiscale jaarlonen bewerken  Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Fondsen toevoegen (1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Fondsen afsluiten (1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Grondslagen toevoegen (1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Grondslagen afsluiten (1) Nee
Collectieve mutaties n/a Functionaliteit Ploeg bewerken Nee
Journaalmodule Rekeningschema Entiteiten Rekeningschema N.v.t.*
Journaalmodule Rekeningschema Entiteiten Verschillenrekening N.v.t.*
Journaalmodule Rekeningschema Functionaliteit Rekeningschema uploaden N.v.t.*
Journaalmodule Kostenplaatsen Entiteit Kostenplaats N.v.t.*
Journaalmodule Kostenplaatsen Entiteit Filiaal N.v.t.*
Journaalmodule Kostenplaatsen Entiteit Financiële eenheid N.v.t.*
Journaalmodule Reserveringen Entiteit Reservering N.v.t.*
Journaalmodule Overzichten Functionaliteit Overzichten (4) N.v.t.*
Journaalmodule Administratie Entiteit Reservering N.v.t.*
Journaalmodule Administratie Entiteit Journaal N.v.t.*
HRM Werkgeversdossier Entiteit(extern) Werkgeversdossier (Qwoater) Ja
HRM Werkgeversdossier Entiteit Werkgeversdossier (Loket) N.v.t.*
HRM Documentgeneratie Functionaliteit Geneer documenten Ja
HRM Sollicitanten Entiteit Sollicitant Ja
Beheer Producten Functionaliteit Werkgever productset toepassen Nee
Beheer Producten Entiteit Producten Nee
Beheer Producten Entiteit(genest) Beschikbaar product met aanbieders Nee
Beheer Tabellen Entiteit Afdeling Ja
Beheer Tabellen Entiteit Verlofsoort afwijking Ja
Beheer Tabellen Entiteit Verdelingseenheid Nee
Beheer Tabellen Entiteit Functie Ja
Beheer Tabellen Entiteit Eigen veld Ja
Beheer Tabellen Entiteit Opleiding (2) Ja
Beheer Tabellen Entiteit Beoordeling (4) Nee
Beheer Tabellen Entiteit Dienstverband sjablonen Nee
Beheer Tabellen Entiteit Feestdagen werkgever Ja
Beheer Tabellen Entiteit Feestdag afwijking Ja
Beheer Tabellen Entiteit Contractcodes Nee
Beheer Rekenregels Entiteit Rekenregel algemeen Nee
Beheer Rekenregels Entiteit Rekenregel bij administratie Nee
Beheer Dossiervorming Entiteit(extern) Templates Ja
Beheer Dossiervorming Entiteit(extern) Autorisatiematrix Nee
Beheer Dossiervorming Entiteit Werkgeversdossiervorming (Loket) N.v.t.*
Beheer Dossiervorming Entiteit Dossiercategorie(Loket) N.v.t.*
Beheer Dossiervorming Functionaliteit Geneer volledig dossier Nee
Beheer Dossiervorming Functionaliteit Verwijder volledig dossier Nee
Beheer Consolidatie Entiteit Werkgever consolidatie Nee
Beheer Emailteksten Entiteit E-mailteksten Nee
Beheer Teams Entiteit Teams Nee
Beheer Externe notificatie partij Entiteit Externe notificatie partij Nee
Beheer Koppelingen Entiteit Externe sleutels Nee
Journaal basis n/a Entiteit Grootboekrekening N.v.t.*
Journaal basis n/a Entiteit Koppeling grootboekrekening N.v.t.*
Overzichten Personeel Functionaliteit Overzichten (40) Nee
Overzichten HRM Functionaliteit Overzichten (40) Nee
Overzichten Mutatieverslagen Functionaliteit Overzichten (10) Nee
Overzichten Loonresultaten Functionaliteit Overzichten (10) Nee
Overzichten Geconsolideerde overzichten Functionaliteit Overzichten (40) Nee
Overzichten Export gegevens Functionaliteit Overzichten (20) Nee
Overzichten Overige Functionaliteit Overzichten (10) Nee
Overzichten Rapportages accountant Functionaliteit Overzichten (1) Nee
Gebruikers n/a entiteit Gebruikersoverzicht Ja
Gebruikers n/a entiteit Afdelingsmanager Ja
Gebruikers n/a entiteit Dashboardgebruikers Ja
Gebruikers n/a entiteit Gebruiker externe applicatie Nee
Gebruikers n/a Functionaliteit Geef bestaande WG-gebr toegang tot deze WG Nee
Gebruikers n/a Functionaliteit Geef bestaande afd.man toegang tot werkgever Nee
Gebruikers n/a Functionaliteit Wijzigen gebruiker bij signaal Nee
Gebruikers n/a Functionaliteit Wijzig gebruikersnaam Nee
Gebruikers n/a Functionaliteit Wijzig wachtwoord Nee
Extra producten Fleurtje weekend Functionaliteit Inzien, bestellen, account (5) Nee
Extra producten Verzuimverzekering Functionaliteit Offerte, polis, beheer (5) Nee
Extra producten Fiscfree Functionaliteit Aanmelden Nee
Dashboard n/a Functionaliteit Click dashboard Ja

 

* (gaat niet over naar het nieuwe Loket.nl)

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0