Importeren van salarisschalen

Volgen

Het is mogelijk om in Loket.nl je eigen salarisgebouw te importeren.  In dit artikel is alleen beschreven welke stappen jij als werkgever kunt uitvoeren. 
Het daadwerkelijk importeren van het salarisgebouw zal uitgevoerd moeten worden door je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. Deze handeling kun je namelijk niet zelf.

Let op dat er kosten zijn verbonden aan het importeren, neem daarvoor ook contact op met de contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 • Open “Basis import salarisschalen 2018v2.xlsx” (dit bestand vind je als bijlage onderaan dit artikel)
 • Vul dit bestand vanaf rij 2 met de volgende gegevens:
  • ns1:WerkgeverId: Op te halen uit het overzicht “Inrichting salarisverwerking”.
   (Adm - Diversen - Overzicht inrichting - Inrichting salarisverwerking)
  • ns1:Salarisschaalid
  • ns1:Salarisschaalomschrijving
  • ns1:Salarisschaalcelid
  • ns1:Salarisschaalcelomschrijving
  • ns1:Salarisschaalcelgroep
  • ns1:Ingangsdatum
  • ns1:Waarde
  • ns1:Salarisschaalindelingx
  • ns1:Salarisschaalcelwaardex
  • ns1:Salarisschaalindelingy
  • ns1:Salarisschaalcelwaardey
 • Zie tabblad 'Toelichting' in het basisbestand voor de korte uitleg en voorwaarden per kolom.
 • Sla het basisbestand op met als uitvoer XML-gegevens (*.xml).
 • Let op, XML leest geen lege rijen/kolommen/cellen, je krijgt dan een foutmelding. Zorg er dus voor dat je niets leeg laat.
 • Ook de salariscelgroep moet gevuld worden voor het correct inlezen van het bestand. Je kunt hier bijvoorbeeld nvt neerzetten.

Nadat het salarisgebouw is geïmporteerd, kun je deze gaan gebruiken.  Hoe je dit het beste kunt gebruiken wordt uitgelegd in dit artikel.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0