Wat voor soort koppelingen kent Loket.nl

Volgen

Een koppeling tussen twee applicaties kan technisch gezien op vele verschillende manieren gebouwd zijn. Alhoewel een groot deel ‘onder de motorkap’ gebeurt, is het ook voor jou als eindgebruiker goed om te weten hoe de koppeling is gebouwd. Op die manier krijg je meer gevoel voor de werking van de koppeling en kan je bepaalde vragen beter beantwoorden.

Op de website Koppel Loket.nl aan je favoriete applicaties · Loket.nl kan je zoeken naar reeds bestaande koppelingen met Loket.nl.

Als je met een technische bril kijkt naar de wereld van Loket.nl dan kun je 4 soorten koppelingen onderscheiden, namelijk:

 1. Koppelingen gebouwd op basis van de Loket.nl REStful API
 2. Journaalapplicaties geïntegreerd in de Loket.nl applicatie
 3. Loon- en pensioenaangifte geïntegreerd in de Loket.nl applicatie
 4. Overige (productafhankelijke) koppelingen geïntegreerd in de Loket.nl applicatie

Per soort geven we een kort overzicht van de belangrijkste technische kenmerken.

1. Koppelingen gebouwd op basis van de Loket.nl RESTful API

API staat voor Advance Programming Interface en het stelt een externe softwarepartij in staat om te integreren met het systeem dat de API aanbiedt. Waar je normaal gesproken inlogt in een applicatie (GUI) om bepaalde informatie te bekijken en te bewerken wordt het een API gefaciliteerd om dat vanuit andere applicaties te gaan doen.

Loket.nl heeft de recente jaren veel effort gestoken in het realiseren van de Loket RESTful API. Eén van de doelen van deze RESTful API is dat het andere partijen in staat stelt om betrouwbare koppelingen met Loket.nl te realiseren.

In deze categorie is dus sprake van een koppeling die is gebouwd door een andere partij gebruikmakend van de API’s die Loket aan hem beschikbaar stelt. De andere partij is in deze gevallen, in ieder geval technisch gezien, eigenaar van de koppeling. Uiteraard draagt Loket.nl wel zorg voor het actueel houden van de RESTful API zelf, maar de specifieke koppeling is niet in beheer van Loket.nl maar van de andere partij.

Wil je meer weten over de weten de Loket RESTful API in het algemeen? Kijk dan op https://developer.loket.nl/ , hier vind je alle technische informatie.

Wil je meer weten over de weten de autorisatie van de Loket RESTful API? Kijk dan op https://developer.loket.nl/#section/Authorization/The-authorization-process , hier vind je alle technische informatie.

Belangrijk om te weten: veiligheid boven alles

We stellen niet zomaar alle informatie aan alle externe partijen beschikbaar, het betreft namelijk veelal gevoelige gegevens. Hiervoor is een uitgebreide authorization opgezet die bij iedere aanroep bepaalt of dit is toegestaan. De volledige documentatie is te vinden op de developer portal, maar de belangrijkste punten zijn de volgende:

 • Een externe applicatie krijgt door Loket.nl een client. Afhankelijk van het doel van de koppeling wordt een bepaalde set aan activities vrijgegeven voor een client. Alleen de activities die door Loket.nl zijn vrijgegeven aan de client kunnen worden gebruikt door de externe partij.
 • Daarnaast is er altijd een gebruiker nodig om daadwerkelijk gebruik te maken van een koppeling. Een user heeft bepaalde rechten, een rol en toegang tot een bepaalde set aan werkgevers. Ook hier moet aan voldaan zijn. Overigens kan de gebruiker zowel een provider- als een werkgevergebruiker zijn.
 • Dus: zowel op client als op gebruiker niveau vindt er autorisatie plaats. Op beide niveaus moet er ‘groen licht’ zijn om succesvol informatie op te halen of te bewerken.

Welke activities voor een specifieke client beschikbaar zijn kan worden opgevraagd

2. Journaalapplicaties geïntegreerd in de Loket.nl applicatie

Het is mogelijk om vanuit Loket.nl automatisch of (semi-automatisch) exports te doen naar een veel verschillende financiële boekhoudingspakketten. Hiermee worden de resultaten vanuit de loonruns verwerkt in het boekhoudingspakket van jouw keuze.

Dit betreft koppelingen die door Loket.nl zelf zijn gerealiseerd en volledig zijn geïntegreerd in de eigen applicatie. Loket.nl draagt dus zorg voor de werking van de koppeling. Met een technische bril zijn er grofweg twee smaken:

 • Boekhoudingspakketten waar geheel geautomatiseerd de financiële resultaten worden overgeboekt.
 • Boekhoudingspakketten waar geautomatiseerd een export-bestand wordt aangemaakt, welke vervolgens handmatig kan worden ingeladen in jouw boekhoudingspakket.

Het is in Loket.nl mogelijk om de gegevens die naar het externe pakket worden gestuurd te raadplegen.

Deze functionaliteiten zijn geïntegreerd in de financiële journaal modules van Loket.nl 

3. Loon- en pensioenaangifte geïntegreerd in de Loket.nl applicatie

Als onderdeel van de 'Salarisverwerking-module' in Loket.nl worden er loonaangifte- en pensioenaangifte uitgewisseld met (uiteraard) de Belastingdienst en de meeste toonaangevende pensioenpartijen.

Dit betreft koppelingen die door Loket.nl zelf zijn gerealiseerd en volledig zijn geïntegreerd in de eigen applicatie. Loket.nl draagt dus zorg voor de werking van de koppeling.

Het is in Loket.nl mogelijk om de gegevens die naar het externe pakket worden gestuurd te raadplegen. Dit kan via loon- en pensioenaangifteberichten.

Deze functionaliteiten zijn geïntegreerd in de salarisverwerking modules van Loket.nl  

4. Overige (productafhankelijke) koppelingen geïntegreerd in de Loket.nl applicatie

Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen in Loket.nl en het Werknemerloket koppelingen ingebouwd, met verschillende doeleinden.

Dit betreft koppelingen die door Loket.nl zelf zijn gerealiseerd en volledig zijn geïntegreerd in de eigen applicatie. Loket.nl draagt dus zorg voor de werking van de koppeling. Hierin kun je grofweg twee categorieën inzien:

 • Algemeen beschikbare koppelingen
  • Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van extra via de RDW, KVK-registratie of Google Maps. Hier hoef je als gebruiker niet iets ‘extra’s’ te doen, maar ze maken het gebruik van de applicatie wat makkelijker. Efficiënt en minder foutgevoelig! 
 • Productafhankelijke koppelingen:
  • Denk hierbij aan bijvoorbeeld het afsluiten van een verzuimverzekering (Achmea) of het bestellen van bloemen voor je medewerkers (Fleurtjedag).
  • Om gebruik te maken van een dergelijke koppeling moet slechts het betreffende product geactiveerd zijn (dit is doorgaans in het beheer van de accountant).
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0