Verlof bijhouden op de loonstrook

Volgen

In dit artikel beschrijven we hoe je een opbouw aan verlof automatisch via een grondslag kan laten plaatsvinden en hoe je het saldo aan verlof bij kunt laten houden op de loonstrook via een grondslag. 
Er zijn diverse redenen te verzinnen waarom het bijhouden van een saldo aan verlof op de loonstrook niet wenselijk is. De meest voor de hand liggende zijn:

  • Saldo op de loonstrook is een momentopname en is nooit actueel.
  • Bewerkelijker, aangezien wanneer er sprake is van een hogere opbouw vanwege dienstjaren je een afwijkend percentage aan opbouw bij de werknemer dient vast te leggen
  • Afname van het saldo loopt altijd via een opgave van een component. 
  • Kent geen koppeling met de verlofopnames die door werknemers worden opgevoerd in Werknemerloket.

We adviseren daarom om gebruik te maken van de Verlofregeling. Zie hiervoor de sectie Verlof 

Mocht je toch gebruik willen maken van grondslagen dan volgt hieronder een stappenplan die je hiervoor kunt aanhouden.

Aanmaken eenheid component voor het opbouwen van verlof

In onderstaand voorbeeld is component 58 hiervoor aangemaakt. Het enige wat je hoeft te doen is de omschrijving van het component aan te passen naar bijvoorbeeld OPBOUW VAK.U.

1.jpg

 

Aanmaken grondslag voor het automatisch opbouwen van verlof op basis van een percentage

Via grondslagen dient er een grondslag toegevoegd te worden om de opbouw automatisch te laten plaatsvinden. In onderstaand voorbeeld hebben we grondslag 13 hiervoor gebruikt.
Bij Resultaat dient het zojuist aangemaakt component gekoppeld te worden, dus component 58.
Bij Percentage dient de opbouw aan verlof uitgedrukt in een percentage opgegeven te worden.
Bij Automatisch berekenen dient 'Ja' opgegeven te worden.
Bij Grondslag basis dienen de uren componenten opgenomen te worden waarover het percentage berekend dient te worden.

Tip: Je zou hiervoor in Loket Classic het overzicht Inrichting salarisverwerking kunnen gebruiken om te beoordelen welke uren er tot de normuren behoren. Over deze uren heeft een werknemer namelijk recht op een verlofopbouw.

mceclip0.png

 

Aanmaken eenheid component voor opname van verlof

Voor het opnemen van verlof dienen we ook een eenheid component aan te maken. Dit omdat deze uren negatief opgegeven dienen te worden in de Variabele gegevens bij een werknemer.
In onderstaand voorbeeld hebben we hiervoor component 59 gebruikt. Ook hier geldt dat alleen de omschrijving van het component aangepast hoeft te worden naar bijvoorbeeld OPNAME VAK.U.

3.jpg

Voorbeeld van opgave van de opname uren bij een werknemer:

1.JPG

 

Aanmaken grondslag voor het het automatisch bijhouden van het saldo aan verlof

Om de opnames te verrekenen met de automatisch opbouw hebben we ook een grondslag aan te leggen voor het bij kunnen houden van het saldo aan verlof. In onderstaand voorbeeld is hiervoor grondslag 14 aangemaakt. 
Bij Resultaat geef je het bestaande component 182 SALDO VAK-UREN op.
Bij Percentage geef je 100% op
Bij Automatisch berekenen geef je een 'Ja' op
Bij Grondslag basis voeg je de 2 aangemaakte componenten t.b.v. de opbouw en opname toe.

mceclip1.png


Koppel de grondslagen aan de werknemer(s)

Na bovenstaande componenten en grondslagen aangemaakt te hebben, dien je de grondslagen te koppelen aan de werknemer(s). Mocht een werknemer een ander percentage aan opbouw kennen (vanwege dienstjaren of leeftijd) dan zou je dan op werknemerniveau kunnen opgeven. 
Je zet het veld Berekening dan op 'Procentueel volgende opgave' i.p.v. 'Volgens regeling'.

1.JPG

Tip: Deze grondslagen zou je ook alvast op kunnen nemen in diverse profielen! Dit zorgt ervoor dat bij nieuwe werknemers deze grondslagen automatisch worden geactiveerd. Zie hiervoor dit artikel.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1