Het arbeidspatroon in Loket.nl

Volgen

Loket.nl beschikt over een 2-wekelijks arbeidspatroon. Dit arbeidspatroon (rooster) wordt in het scherm Dienstverband onder Arbeidstijd getoond. In het arbeidspatroon kan voor de even- en oneven weken, de werktijd per dag worden ingevuld. Uiteraard is het niet verplicht om met het arbeidspatroon te gaan werken. Indien het arbeidspatroon gebruikt wordt is het niet noodzakelijk om voor werknemers die op alle werkdagen hetzelfde aantal uren werkzaam zijn het arbeidspatroon te vullen. Indien het arbeidspatroon toegepast wordt kunt u een aantal indicaties activeren die bepalen hoe Loket.nl met de ingevulde uren en dagen om zal gaan. De onderstaande indicaties kunnen geactiveerd worden: Naast onderstaande toelichting worden in de Help informatie van het scherm Dienstverband bovenstaande indicaties uitvoerig beschreven. 

mceclip0.png

Uren gebroken periode rooster

Indien er sprake is van een gebroken periode (werknemer komt in de loop van een verloningsperiode in dienst of gaat gedurende de verloningsperiode uit dienst) en er zijn roostergegevens bekend, dan worden de normuren (en daarmee Uren gewerkt (001)) en dagen sociale verzekering (181) voor die periode bepaald met behulp van het betreffende arbeidspatroon. Dit gebeurt automatisch tijdens Berekenen uren

Uren periode m.b.v. rooster

Indien deze optie wordt geselecteerd dan worden in iedere volledige verloningsperiode het aantal gewerkte uren (001) en dagen sociale verzekering (181) bepaald met behulp van het arbeidspatroon. Het gevolg hiervan zal zijn dat de betreffende werknemer een wisselend loon ontvangt per verloningsperiode. Er is immers steeds sprake van een wisselend aantal uren. Let op! Wij adviseren om deze optie uitsluitend te gebruiken bij werknemers met een uurloon die volgens een vast arbeidspatroon werken. Let op: wanneer je elke periode werkelijke uren opgeeft in de variabele, zal er een wisselend loon zijn in verband met de wisselende sv-dagen per maand.

Dagen dagvergoeding m.b.v. rooster

Deze indicatie zorgt er voor dat de nieuwe looncomponent Dagen dagvergoeding (178) wordt bepaald met behulp van het ingevulde arbeidspatroon. Indien bij een looncomponent de betalingsperiode Betaling per gewerkte dag actief is zal Loket.nl rekenen met de bepaalde Dagen dagvergoeding. De automatisch berekende component Dagen Dagvergoeding(178) zal zichtbaar worden in de variabele gegevens na het uitvoeren van de functie Berekenen uren. De component Dagen dagvergoeding (178) kan uiteraard ook handmatig in de variabele gegevens worden opgegeven of aangepast. Deze looncomponent is beschikbaar onder de categorie Uren.

Afwijkende dagen/uren m.b.v. rooster

Met deze indicatie kan het aantal Afwijkende uren per week en Afw. SV-dagen per periode automatisch worden gevuld op het scherm arbeidstijd. Indien deze indicatie op Nee staat dienen bovenstaande velden handmatig te worden gevuld. Indien de indicatie Afw. dagen/uren mbv rooster = ja en bij het arbeidspatroon staan er 10 of meer dagen gevuld met een aantal uren groter dan 0 dan zal loket.nl geen afw. SV-dagen per periode meer bepalen. In dit geval zal bij een verloning automatisch rekening houden met het maximum aantal dagen van de periode. Deze uren moeten deelbaar zijn door 5 en dan niet meer decimalen hebben dan 2. Anders zal elke maand het brutoloon iets verschillen. 

Let op: Als het rooster niet gevuld is en deze indicatie op "Ja" staat, worden er geen uren berekend voor deze werknemer

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0