Levensloop

Volgen

Loket.nl heeft een aantal standaard componenten ingericht die je voor de levensloopregeling kan gebruiken: 

De uren die niet uitbetaald worden kan je vastleggen met onbetaald verlofuren. De volgende looncomponenten zijn standaard aanwezig in Loket.nl in het kader van levensloop; als je de uitbetalingscomponent boekt met 679 of 680 wordt die cumulatief op de loonstrook gepresenteerd. Er is geen koppeling met een saldo in Loket.nl beschikbaar, als het goed is gaat dit via een bankrekening ( met de rente erbij). Vastlegging van saldo kan je eventueel regelen via eigen velden. 


392 netto betaling LOON LLR ONBEL 
675 bruto inh. INH.LEVENSLOOP 
676 bruto inh. INH.LLR.BT 
677 bruto verg tabel WG.BYDR.LLR 
678 bruto verg.tarief WG.BYDR.LLR.BT 
679 bruto vergoeding tabel LOON LLR 
680 bruto vergoeding tarief LOON LLR BT

Onderstaand tref je nog een nadere uitleg aan van de diverse componenten:
• Werkgeverbijdrage levensloop Categorie bruto vergoeding tabel(WG.BYDR.LLR) ( Arbeidsvoorwaarden -> Beloning -> Bruto vergoeding tabel

• Categorie bruto vergoeding tarief(WG.BYDR.LLR.BT) (werkgeversbijdrage levensloopregeling bijzonder tarief)Verstrekt je aan de werknemers een bijdrage in het kader van de levensloopregeling dan kan je hiervoor in alle gevallen (ook indien een werknemer niet deelneemt aan een levensloopregeling) deze twee componenten hanteren. 

• Inhouding levensloop Categorie bruto inhoudingen (INH.LEVENSLOOP) (Arbeidsvoorwaarden -> Beloning WN ->Bruto inhouding).
De bank/girogegevens kan je aangeven op het scherm Salarisverwerking -> Excasso. Het gespaarde bedrag levensloopregeling geven wij door in de loonaangifte. 

• Verstrekt de werkgever een bijdrage (zie hiervoor WG.BYDR.LLR) en moet ook dit bedrag worden gestort in de levensloopregeling dan moet het bedrag (INH.LEVENSLOOP) hiermee worden verhoogd. Deze inhouding bestaat dus uit het werknemersdeel én het werkgeversdeel.Categorie bruto inhouding tarief:(INH. LLR.BT) (inhouding levensloopregeling bijzonder tarief)Indien deze “inhouding levensloopregeling bijzonder tarief” moet worden gestort op de levenslooprekening, dan kan je de bank/girogegevens aangeven op het scherm Salarisverwerking Excasso. Gespaard bedrag levensloopregeling geven wij door in de loonaangifte.

• Loon levensloop regeling (LOON LLR) ( Arbeidsvoorwaarden -> Beloning-> Bruto vergoeding. Wanneer een werknemer verlof opneemt uit de levensloopregeling, dan kan je met deze component het uit te betalen bedrag opgeven.De mogelijkheid om gedurende het levensloopverlof de pensioenopbouw (deeltijdfactor) voort te zetten, hangt af van de pensioenregeling waar de werknemer in deelneemt. Kan dus afwijken op CAO-, loonmodel- of werkgeversniveau. 

• Levensloopkorting Indien een werknemer een bedrag aan levensloop opneemt heeft deze werknemer recht op levensloopkorting. Dit bedrag wordt overigens niet automatisch gemaximeerd. Om de levensloopkorting toe te kunnen passen is component 767(KORT.LH.LLR categorie Fiscaal) toegevoegd bij de looncomponenten van alle CAO’s.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0