Beoordelingen

Volgen

In Loket.nl kun je alle beoordelingen van de werknemers vastleggen. Je bepaalt zelf de soort beoordeling, in welke criteria je deze onderverdeelt (competenties), welke resultaten je toekent en welke vervolgafspraken je maakt.

Product en autorisatie

Alvorens gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit moeten er wellicht extra producten en/of rechten geactiveerd voor je worden. Je kunt dit dan het beste even navragen bij je accountants- administratiekantoor.

 

Definiëren tabellen

Op werkgeverniveau moeten tabellen gedefinieerd worden via Werkgever -> Beheer -> Tabellen. Het betreft dan de tabellen met de volgende gegevens:

 • Soort beoordeling
 • Beoordelingscategorie (optioneel)
 • Beoordelingsresultaat
 • Beoordelingsafspraak (optioneel)

Onderstaand tref je enkele voorbeelden aan:

 

Registratie beoordeling bij werknemer

Nadat de tabellen op werkgeverniveau zijn gedefinieerd, kan de registratie van beoordelingen op werknemerniveau plaatsvinden via: HRM -> Beoordelingen -> Beoordelingen WN.

De registratie bestaat uit drie onderdelen:

 • Algemene gegevens van de beoordeling inclusief het algemene resultaat
 • Beoordelingsresultaten per beoordelingscategorie (optioneel)
 • Beoordelingsafspraken (optioneel)

Algemene gegevens van de beoordeling

Datum beoordeling: Datum waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden
Soort: Keuze uit de zelf gedefinieerde tabel met beoordelingssoorten
Resultaat: Algemeen resultaat van de beoordeling uit de tabel met de beoordelingsresultaten
Beoordelaar: Naam van de persoon die de beoordeling heeft uitgevoerd
Datum volgende: Datum van de volgende beoordeling ** 
Toelichting: Mogelijkheid om naar eigen inzicht een nadere toelichting vast te leggen (optioneel)

** Datum volgende: op basis van de ingevulde datum zal er een signaal worden gegenereerd. Voor meer informatie over deze standaard signaleringen binnen Loket.nl verwijzen wij je graag naar het artikel Het gebruik van signalen.

 

Beoordelingsresultaten per beoordelingscategorie (optioneel)

Nadat de algemene beoordelingsgegevens zijn geregistreerd kan eventueel nog het resultaat per beoordelingscategorie worden vastgelegd. Per categorie kan een toelichting worden toegevoegd.

 

Beoordelingsafspraken (optioneel)

Nadat de algemene beoordelingsgegevens zijn geregistreerd kunnen eventueel ook nog afspraken worden vastgelegd.

Afspraak: Keuzelijst met zelf gedefinieerde soorten afspraken
Omschrijving: Nadere detaillering van de gemaakte afspraak
Realiseren voor: De datum waarop de afspraak gerealiseerd moet zijn
Datum realisatie: De datum waarop de afspraak is gerealiseerd (optioneel)
Tijdig gerealiseerd: Indicatie of de afspraak tijdig is gerealiseerd (n.v.t./ja/nee)
Toelichting: Mogelijkheid om naar eigen inzicht een nadere toelichting vast te leggen (optioneel)Overzichten beoordelingen

Op basis van de beoordelingenregistratie worden een aantal overzichten gegenereerd bij de werkgever:

Via Overzichten -> HRM -> Beoordelingen zijn de volgende overzichten te raadplegen:

 • Beoordelingsafspraken per afdeling
 • Beoordelingsformulier per werknemer
 • Beoordelingsresultaat per categorie
 • Eindresultaat beoordelingen per afdeling
 • Eindresultaat beoordelingen per functie
 • Planning beoordelingen per afdeling

Een voorbeeld van het beoordelingsformulier per werknemer tref je onderstaand aan:

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0