Verlonen: Stap 4 Verloning controleren en goedkeuren

Volgen

Nadat de verloningsrun is aangemaakt kan via het startscherm werkgever of via de optie Salarisverwerking -> Algemeen -> Openstaande loonrun de output van de run geraadpleegd worden.

Door op de tekst Openstaande loonrun te klikken zal het volgend scherm verschijnen.

schermafbeelding_verloning_goedkeuren.png


Bij een openstaande loonrun heeft de output op dat moment de status PROEF.

Indien in de openstaande loonrun de onderstaande button verschijnt, met de tekst Fout / Signaal, dan adviseren wij ALTIJD eerst dit verslag te raadplegen.
In dit geval worden door de salarismodule signalen gegenereerd. Fouten kunnen er in dit geval niet meer aanwezig zijn, want dan zou er geen openstaande loonrun aanwezig zijn. Als er geen verslag verschijnt, zijn er geen signalen.

mceclip0.png

Als na het opstarten van de verloning geen openstaande loonrun ontstaat maar deze direct onder Overige loonruns (Salarisverwerking -> Algemeen) wordt getoond dan heeft zich een fout voorgedaan. Door deze afgekeurde loonrun te selecteren verschijnt de optie Fout/Signaal. Na selectie hiervan zal Loket.nl een overzicht presenteren met hierin de reden van het afkeuren van de loonrun. Herstel vervolgens de fout. Na herstel van de fout kan de salarisverwerking opnieuw worden opgestart.

We adviseren een eerste visuele controle van de output uit te voeren. Wanneer op dit moment nog zaken geconstateerd worden die niet correct zijn, dan kan gekozen worden voor de optie Annuleren.

mceclip1.png

Nadat de foutieve mutaties hersteld zijn, kan de verloning van deze periode opnieuw gestart worden. Is de output nu wel correct dan kan voor de optie Goedkeuren gekozen worden.

mceclip2.png

De verloningsrun krijgt op dit moment de status definitief en de loonrun zal overgeheveld worden van Openstaande loonrun naar Goedgekeurde loonruns. Hierna kan het SEPA bestand aangemaakt worden en kan de Loonaangifte en eventuele de pensioenaangifte aangemaakt worden.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0