UPA pensioenbestand aanmaken en versturen

Volgen

Pensioenaangifte proces
Via Werkgever -> Salarisverwerking  --> Pensioenaangifte ben je in staat om een UPA pensioenaangifte te verrichten. De UPA Pensioenaangifte heeft grote gelijkenis met de loonaangifte. Zodra een salarisrun is goedgekeurd, bestaat de mogelijkheid om de pensioenaangifte aan te maken.

pensioenaangifte_aanmaken.JPG

 

Aanmaken Pensioenaangifte
Kies voor de optie Starten om de UPA Pensioenaangifte aan te maken. Vervolgens wordt de eerste periode gepresenteerd waarvoor pensioenaangifte kan worden gedaan. Bij Externe partij wordt de partij getoond die op administratieniveau is vastgelegd.  In onderstaand voorbeeld is dat PFZW. De uiterste aanleveringsdatum van UPA pensioenaangifte is exact 10 dagen na de laatste datum van de periode waarvoor de deelnemer loon ontvangt. Binnen de termijn van 10 dagen moet je alle voor het pensioenfonds relevante gegevens aanleveren.

Pensioen_starten_UPA.JPG


Bevestigen / Annuleren
Nadat de UPA Pensioenaangifte is aangemaakt, kun je deze bij de optie Openstaande Pensioenaangifte bevestigen of annuleren.

Pensioen_detail.JPG
Zodra de Pensioenaangifte is goedgekeurd, zal deze via een webservice koppeling aan PFZW worden aangeboden. Na ontvangst zal de ontvangende partij een responsebericht zenden. Dit bericht wordt vastgelegd bij de Bevestigde Pensioenaangiften in Loket.nl. Er is op dit moment nog geen standaard overzicht van de aangifte beschikbaar. Wel bestaat de mogelijkheid om het XML-bericht te downloaden.

Overzicht Bevestigde Pensioenaangiften
Bij de optie Bevestigde Pensioenaangifte kun je alle aangemaakte en verzonden aangiftes raadplegen.

1.JPG

Nadat een aangifte is geselecteerd kun je de details van verzending bekijken. Bij de optie Pensioenaangifte responsemessage kun je de responseberichten raadplegen.

2.JPG


Meldingen UPA pensioenaangifte
Foutmeldingen en signalen dienen uiteraard beoordeeld te worden door de uitvoerder van de salarisadministratie. De vanuit het PFZW teruggekoppelde meldingen worden inzichtelijk gemaakt in de vorm van e-mailberichten.

 

Vastleggen van e-mailadressen
Handel je zelf de foutmelding van de pensioenaangifte op?
In Loket Classic kun je via Salarisverwerking ->  Emailadressen kun je je e-mailadres vastleggen wanneer er foutmeldingen en/of signalen zijn. Zie onderstaande schermafdruk. 

pfzwport8.png

 

Per soort is een e-mailtekst gedefinieerd en is het mogelijk om zelf een e-mail tekst aan te maken. Wil je meer weten over het invoeren en aanpassen van de e-mailteksten? Raadpleeg het artikel E-mailteksten op het helpdeskportaal.

Zijn er foutmeldingen? Los dit op in de salarisadministratie. Zorg dat de mutaties in een goedgekeurde loonrun worden verwerkt. Dien vervolgens de UPA pensioenaangiftes in t/m de periode waarin de loonrun met correctie heeft plaats gevonden.

Verwijderen pensioenaangifte
Het is mogelijk om reeds aangemaakte pensioenaangifteberichten te verwijderen. Dit doe je in Loket Classic via Salarisverwerking -> Pensioenaangifte -> Acties -> Deactiveren.

Let op! Door het deactiveren van de pensioenaangifte wordt de pensioenaangifte van deze periode niet automatisch bij de betreffende partij verwijderd. Na het deactiveren van de pensioenaangifte moet de pensioenaangifte voor deze periode opnieuw worden aangemaakt en worden bevestigd. Vervolgens zal de eerder ontvangen pensioenaangifte door deze nieuwe pensioenaangifte worden overschreven.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0