Nieuw soort fonds voor Grafimedia

Volgen
Voor het pensioenfonds Grafimedia is er een apart soort fonds toegevoegd, ‘GrafiMedia’.
Deze is op cao niveau gekoppeld bij de fondsen 1, 9, 10, 11, 12, 13 en 21 in het jaar 2020.
Tevens is het component 61, DTFAC PGB toegevoegd in de cao.
Deze aanpassing betreft de pensioenberekening voor de Grafimedia en de aanlevering in het UPA bericht en kan tot herrekeningen leiden.
De correcties hebben betrekking op meeruren (LC 28) die niet pensioengevend zijn. Daarnaast wordt de berekening afgetopt op 100% of op de vaste parttimefactor, dat geldt ook voor de uren die in het UPA bericht meegaan. Voor oproepkrachten tellen alle uren mee tot 100%. 
Het kan zijn dat PGB gevraagd heeft om gegevens te corrigeren voor 2019. 
In die gevallen kun je het LC 61 en het soort fonds ‘Grafimedia’ zelf toevoegen bij de fondsen in 2019,  de gegevens corrigeren voor de aangegeven periodes en aanleveren via een UPA bericht over voorgaand jaar.
Heb je zelf fondsen aangemaakt die betrekking hebben op de Grafimedia, vul daar dan ook het soort fonds ‘Grafimedia’ en controleer de aanwezigheid van LC 61 op werkgeverniveau.
Vervolgens kun je desgewenst ook gegevens van 2019 corrigeren.
In de bijlage staat aangegeven waar je het Soort fonds kunt aangeven. 
Twijfel je of je nog gegevens over 2019 moet corrigeren voor het pensioenfonds, neem dan contact op met PGB.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0