Roadmap 2020

Volgen

Het jaar 2020 is alweer even van start, we zitten middenin de traditionele januari drukte. Toch willen we jullie al tijdig op de hoogte brengen van nieuwe zaken die in 2020 toegevoegd gaan worden aan onze applicatie of waar we hard aan (gaan) werken.

Nieuwe design Loket.nl

In het tweede kwartaal van 2020 komt Loket.nl met een baanbrekend nieuw ontwerp waarbij het intuïtieve gebruik van de applicatie centraal staat. Voor jou als gebruiker betekent dit dat je taken eenvoudiger en sneller kunt uitvoeren, doordat schermen logischer zijn ingedeeld, er gebruik gemaakt wordt van workflows en er gekozen is voor een compleet nieuwe manier van navigeren. De eerste resultaten zullen snel zichtbaar zijn in het nieuwe Loket.nl.

Transitievergoeding

Met ingang van 2020 heeft de medewerker recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Dit betekent dat met een grotere frequentie transitievergoedingen moeten worden betaald. Loket.nl ondersteunt je hierbij. Via het Ideeënportaal en de Insiders bijeenkomst eind vorig jaar hebben we de perfecte input gekregen om iets moois te kunnen maken. Vanuit een uitdiensttreding is het mogelijk om automatisch een nieuw dienstverband aan te maken met daarbij de juiste instellingen. Het enige wat je nog hoeft te doen, is het bedrag van de transitievergoeding te bepalen en betalen. De ontwikkeling stopt hier niet. Inmiddels zijn we ons aan het buigen over mogelijke vervolgstappen. Work in Progress. Alles over stap 1 is te lezen in ons artikel over dit onderwerp.

Werknemermutaties en workflows

Vaste gegevens wijzigen door de medewerker vanuit het Werknemerloket, met hieraan gekoppeld een manier om workflows te definiëren.  Denk aan het doorgeven van een adreswijziging, het melden van de geboorte van een kind of het wijzigen van je contactgegevens. Een omvangrijke aanpassing, waar we in de loop van 2020 de eerste resultaten van willen tonen.

Wizard in dienst

Het eenvoudig kunnen invoeren van een nieuwe medewerker door de werkgever of provider is één van de speerpunten van dit jaar. De eerste stap zal zijn om het invoeren van een nieuwe medewerker te realiseren op een wizard-achtige manier op basis van ons nieuwe design. Vervolgstappen, zoals het compleet (inclusief Werknemerloket toegang, verlofregeling etc.) invoeren van een dienstverband gaan we hieraan toevoegen.

Interactieve loonstrook

'Als een medewerker belt, wil ik graag snel even zijn salaris of werktijd kunnen aanpassen om te zien wat het effect is op zijn of haar nettoloon'. Op dit moment kan dit via de pro forma omgeving, maar dit is vrij omslachtig. We hopen dit jaar een mooie oplossing te bedenken. 

Doorontwikkeling nieuwe Loket.nl

Steeds meer functionaliteiten worden toegevoegd aan de nieuwe versie van Loket.nl. Binnen afzienbare tijd zullen alle functionaliteiten op werkgeverniveau zijn toegevoegd.

 Ouderschapsverlof en zorgverlof

Vele wegen leiden naar Rome. Op veel verschillende manieren wordt nu ouderschapsverlof en zorgverlof verwerkt in Loket.nl. Om dit te uniformeren en om te zorgen dat alle gegevens juist naar de loonaangifte of pensioenaangiftes gaan, zijn we bezig om een nieuwe standaard manier van Ouderschapsverlof en zorgverlof te ontwikkelen. De eerste resultaten mag je in de loop van 2020 verwachten.

Diverse pensioenaanpassingen

De laatste jaren is pensioenland qua aanleveringen flink op de schop gegaan. Wij als Loket.nl hebben al die tijd aanpassingen gedaan om te zorgen dat alle aanleveringen zo goed als vlekkeloos verlopen. Toch zien wij verbeterpunten en willen 2020 pakken om meer transparantie en duidelijkheid te bieden in zowel berekening als aanlevering van pensioengegevens. Hoe dit er precies uit komt te zien, is voor ons nu ook nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er zaken verbeterd gaan worden.

Uitfaseren journaal basis

Het nieuwe journaal begint aardig volwassen te worden. De doorontwikkeling hiervan gaat gestaag door. In 2020 gaan we zorgen dat we de overstap kunnen gaan maken van het journaal basis naar het nieuwe journaalprofiel. We houden jullie scherp op de hoogte van de eventuele gevolgen voor de gebruikers.

2 factor authenticatie Loket.nl

Net zoals nu al voor het Werknemerloket het geval is, zullen we aan Loket.nl (zowel aan de oude als vernieuwde versie) 2 factor authenticatie gaan toevoegen. Deze functionaliteit zal de eerstvolgende grote zondagavond update opgeleverd gaan worden.

Ideeënportaal

Ook in 2020 gaan we ideeën vanuit ons Ideeënportaal oppakken en aan de hand van jullie feedback omzetten in bruikbare functionaliteiten. Zowel grote als kleine aanpassingen zullen hierbij aan bod komen. Onderschat deze directe mogelijkheid tot beïnvloeding van onze ontwikkelagenda niet, zorg dus dat je je ideeën altijd inbrengt en dat je je stemmen slim gebruikt!

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1