Known issues algemeen (update 23-09-2021)

Volgen

In dit artikel plaatsten we de issues en bugs die op dit moment spelen, bekend zijn en in één van de volgende fix opleveringen (op korte termijn) worden opgeleverd. Zodra de datum van oplevering bekend is verplaatsen we de tekst(en) naar het artikel over deze update.

23-09-2021
Foutieve aanlevering uren UPA fondsen (Update 23-09-2021 - OPGELOST voor PGB)

Voor PGB is de aanlevering opgelost met de Update van 23-09-2021

27-08-2021
Geen grondslagen/fondsen/componenten/regelingen zichtbaar op ADM-niveau

Het kan voorkomen dat je op administratieniveau geen grondslagen, fondsen, componenten en/of regelingen ziet. Dit zit hem in de volgordelijkheid. Als je vanuit WG-niveau naar LM-niveau gaat en dan het jaar van de grondslag/fonds/component/regeling wijzigt en dan weer naar ADM-niveau gaat dan is het op dat niveau leeg.

Als je het jaar wijzigt, gaat het weer goed en is alles weer zichtbaar. We lossen dit op korte termijn voor je op. 

20-05-2021
Foutieve aanlevering uren UPA fondsen (Update 20-05-2021)

Er is helaas geen oplossing op korte termijn mogelijk. We raden hierom aan om dit gehele jaar de workaround te gebruiken zoals aangegeven in onderstaande alinea. We zijn hierover in goed contact met het pensioenfonds, maar het is niet te voorkomen dat er berichten worden uitgestuurd naar de klant over de foutieve aanlevering. 

14-04-2021
Foutieve aanlevering uren UPA fondsen (Update 14-4-2021 - Workaround)

Voor deze fondsen is het mogelijk om de fondsuren en fondsdeeltijdfactor vervangend op te geven. Deze componenten vind je terug in de gekoppelde componenten in het fonds. Als je de fondsuren gemiddeld opgeeft via de variabele gegevens voor de periodes die al verloond zijn en dat verwerkt, dan kan je die correctie daarna aanleveren richting het pensioenfonds en komen deze ook op deze manier 1 op 1 in het UPA bericht. Je kunt deze componenten ook importeren indien nodig. 
Hiermee is er een mogelijkheid om aan de correctieverzoeken vanuit het pensioenfonds te voldoen. 

04-03-2021
Foutieve aanlevering uren UPA fondsen

Op dit moment worden niet de "verloonde uren" o.b.v. een gemiddelde per maand aangeleverd maar de uren o.b.v. de SV-dagen per maand. Dit komt doordat we sinds dit jaar gebruik van de nieuwe fondscomponenten (uren en DTF) waarbij de fondsuren direct in het UPA bericht komen. Het kost alleen tijd om de verschillende fondsen hier nog op aan te sluiten.
Dus weet dat we hier op verschillende vlakken mee bezig zijn, maar dat het wat tijd nodig heeft.

Het gaat hier om UPA fondsen die geen soort fonds kennen (N.v.t.) en die gewend zijn om de uren voor de regeling gemiddeld door te krijgen. Denk daarbij aan Reiswerk of AVH. 

04-11-2020

Verkeerde tijdstempels in e-mail bevestiging journaalrun

Er is momenteel een probleem met het correct weergeven van tijdstempels in de bevestigingmail van een journaalrun. In sommige gevallen komt het voor dat de tijdstempels aangegeven in de bevestiging mail niet overeenkomen met de journaalrun die is uitgevoerd. Je kunt hier zelf niets aan doen. 

16-04-2020 Loket.nl:

 • Signalen verwijderen bij het verwijderen van een gebruiker.
 • Zodra je de administratie opent door via het pijltje een 2de tabblad opent en in dit tabblad terug navigeert naar de werkgevers is het tabje gebruikers verdwenen.
 • De inlog via SSO versie 2 (!) werkt niet helemaal naar behoren voor Loket 2.
  Gebruikers die via de SSO versie 2 inloggen kunnen niet bij het gebruikersbeheer als ze daar wel het recht toe hebben. Er wordt gewerkt aan een oplossing.
  De betreft voor nu de gebruikers die inloggen via:
  • Secure Login
 • Foutcode 2048 van de Belastingdienst.
  Deze foutcode ontstaat in de situatie dat een stagiaire een nieuwe dienstverband krijgt (bijv. als oproepkracht) en niet gewerkt heeft in de eerstvolgende periode, maar er is wel een mutatie vastgelegd. Dat kan Loonaangifte = 1 zijn, of een andere mutatie dat geen bruto netto gevolgen heeft. Er wordt dan wel via VCR een premieloon berekend voor de AWF, maar het SV loon is 0.
  De oplossing is om de mutaties in de periode waar niet gewerkt wordt, weg te halen (en eventueel te verplaatsen naar een wel gewerkte periode). Hierdoor verschuift de VCR naar een periode waar wel SV loon is.

Rekentool Transitievergoeding

 • Bij het vaststellen van de arbeidstijd rekent de rekentool Transitievergoeding niet met de juiste einddatum. Hierdoor kan een kleine afwijking ontstaan. Door de einddatum in de tool met 1 te verlagen verkrijg je het juiste resultaat. We lossen dit z.s.m. op. (opgeleverd 23-4-2020)
 • Bij het vaststellen van de deeltijdfactor rekent de rekentool Transitievergoeding met een afronding in de afwijkende uren. Als iemand een arbeidstijd heeft dat decimalen bevat dan wordt deze afgekapt op hele uren. We werken aan de oplossing. (opgeleverd 23-4-2020)
 • Bij het vaststellen van het opslagpercentage tbv o.a. vakantiegeld houdt de rekentool Transitievergoeding geen rekening met eventueel reeds afgesloten grondslagen. Je kunt het percentage zelf aanpassen. (opgeleverd 6-5-2020)

06-04-2020 Loket.nl:

De nieuwe e-mailteksten voor het toegang geven van gebruikers zijn niet beschikbaar op werkgeverniveau.

03-04-2020 Loket.nl:

De oorzaken zijn gevonden en er kan gecorrigeerd worden. Er wordt aangegeven een waarde te creëren op de het component Loonaangifte, mocht je dit nog nooit gedaan hebben, lees dan eerst dit artikel https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/115004047929-Verwerking-wijziging-vast-gegeven-loonaangifte-1

 • Opgelost met de Update 7-4-2020 Foutcode 2024 van de Belastingdienst.
  De reden uit dienst wordt voor speciale inkomstenverhoudingen onterecht gevuld in de loonaangifte. 
  Je kunt voor de betreffende werknemers en betreffende periodes een loonresultaat creëren door een waarde te boeken op het component Loonaangifte. Na verloning zal dit als correctie meegaan in de loonaangifte.
 • Opgelost met de Update 7-4-2020 Foutcode 2054 van de Belastingdienst.
  Het gaat in deze gevallen om een gebroken periode in dienst voor werknemers met een onbepaalde tijd contract.
  Je kunt voor de betreffende werknemers en betreffende periodes een loonresultaat creëren door een waarde te boeken op het component Loonaangifte. Na verloning zal dit als correctie meegaan in de loonaangifte.
 • Foutcode 2061 van de Belastingdienst. 
  In deze gevallen is de datum onbepaalde tijd met TWK gevuld waarbij de verloning van de betreffende periode al goedgekeurd was, maar de loonaangifte van deze periode nog niet was aangemaakt.
  Deze foutcode vergt geen aanpassing in Loket.nl. De loonresultaten voor de AWF en de correctie van de loonaangifte volgen automatisch met de eerstvolgende periode die je verloont. 

 

 

 

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2