Known issues algemeen (update 14-04-2021)

Volgen

In dit artikel plaatsten we de issues en bugs die op dit moment spelen, bekend zijn en in één van de volgende fix opleveringen (op korte termijn) worden opgeleverd. Zodra de datum van oplevering bekend is verplaatsen we de tekst(en) naar het artikel over deze update.

 

02-04-2021

Foutmelding bij opvragen bevestigde pensioenaangifteberichten (OPGELOST).

In bepaalde gevallen 'crasht' Loket wanneer er een bevestigde pensioenaangifte wordt opgevraagd. Dit geldt voor zowel APG als voor de pensioenaangiftes (product 784). Dus de UPA-pensioenaangiftes zijn wel te downloaden. De oorzaak van dit probleem is al ontdekt en wordt dinsdag (6-4-2021) opgelost.

 

04-03-2021

Foutieve aanlevering uren UPA fondsen (Update 14-4-2021 Workaround)

Op dit moment worden niet de "verloonde uren" o.b.v. een gemiddelde per maand aangeleverd maar de uren o.b.v. de SV-dagen per maand. Dit komt doordat we sinds dit jaar gebruik van de nieuwe fondscomponenten (uren en DTF) waarbij de fondsuren direct in het UPA bericht komen. Het kost alleen tijd om de verschillende fondsen hier nog op aan te sluiten.
Dus weet dat we hier op verschillende vlakken mee bezig zijn, maar dat het wat tijd nodig heeft.

Het gaat hier om UPA fondsen die geen soort fonds kennen (N.v.t.) en die gewend zijn om de uren voor de regeling gemiddeld door te krijgen. Denk daarbij aan Reiswerk of AVH. 

Update 14-4-2021:  Voor deze fondsen is het mogelijk om de fondsuren en fondsdeeltijdfactor vervangend op te geven. Deze componenten vind je terug in de gekoppelde componenten in het fonds. Als je de fondsuren gemiddeld opgeeft via de variabele gegevens voor de periodes die al verloond zijn en dat verwerkt, dan kan je die correctie daarna aanleveren richting het pensioenfonds en komen deze ook op deze manier 1 op 1 in het UPA bericht. Je kunt deze componenten ook importeren indien nodig. 
Hiermee is er een mogelijkheid om aan de correctieverzoeken vanuit het pensioenfonds te voldoen. 

 

26-2-2021

(OPGELOST) Vervangend opgeven DTF fondsen

Indien de pensioendeeltijdfactor vervangend wordt opgegeven lijkt het erop dat deze DTF dubbel mee worden genomen voor de berekening van de grondslag en franchise. Ook min- en max- grondslag wordt niet juist berekend. Opgelost in de update van 8-4-2021.

 

05-01-2021

Storing WKR-grafiek

De WKR-grafiek op de startpagina heeft soms moeite met het ophalen van data wat resulteert in een verstoring van het proces. We hebben dit in onderzoek en proberen het zo snel mogelijk te verhelpen.

 

05-01-2021 (OPGELOST)

Signaal 'verjaardag' wordt een dag te laat gemaild. 
Vorige week hebben we wel een mailronde geforceerd waardoor alles wat nog niet verstuurd was alsnog werd verzonden, maar het probleem is nog niet opgelost. 
De meldingen in Loket.nl worden wel op tijd gegenereerd. We hopen dit eind deze week op te lossen. 

 

16-12-2020 (OPGELOST 28-01-2021)

Opgelost met update 28-01-2021:

Op 28-01-2021 is er een update geweest waarin we de aanlevering van p13 voor het APG hebben verbeteren. Signalen zullen we houden (maar verwerkbare). Zie de communicatie hierover op het portaal staan, dit vind je onderaan in het artikel Update 28-01-2021. 

 

De berekening van de uren /BTERloon en aanlevering APG in de 53e week gaan niet goed.

We hebben dit onderzocht en het probleem is als volgt:

Bij werknemers minder dan 20 dagen in dienst in periode 13:  berekening gaat fout
Bij werknemers 20-25 dagen in dienst in periode 13:  berekening gaat fout
Bij werknemers volledig in dienst in periode 13:  berekening gaat goed
De aanlevering gaat in alle gevallen fout, de uren worden in de aangifte momenteel incorrect doorgegeven.
We zijn druk bezig om dit op te lossen maar dit wordt naar alle waarschijnlijkheid pas volgend jaar (2021) hersteld. 

Het advies is om nog even te wachten met de pensioenaangifte tot de aanpassing.

 

Gedeeltelijk opgelost met update 13-01-2021:

1. De berekening hebben we nu aangepast en is opgelost. 

De aanpassing zal herrekeningen geven voor werknemers dit minder dan 20 dagen in dienst waren (zowel in- als uitdienst) als werknemers die tussen de 21 en 25 dagen in dienst waren. Werknemers die een volledige periode in dienst waren (25 op de 25) hebben geen bruto-netto wijziging.

 

2. De aanlevering (pensioenaangiftebericht) wordt nog aangepast > verwachting max. 2 weken.

Voor de aanlevering dat nog op een ander moment wordt gewijzigd, worden (met name) de uren in het bericht gewijzigd voor werknemers die 21 of meer dagen in dienst waren. Daar werden namelijk te veel uren doorgegeven. De overige wijzigingen in het bericht volgen automatisch door de bruto-netto wijzigingen.

Als je nu al wilt aanleveren zijn er 2 mogelijkheden (na de correctie van de verloning):

 • of je levert aan en je laat periode 13 verwijderen door ons (via ticket) en levert het straks opnieuw aan
 • of je levert aan en doet een correctie pensioenaangifte voorgaand jaar (met loonaangifte = 1 voor alle werknemers waar de uren aangepast moeten worden)

 

11-12-2020 (OPGELOST)

Berekening 53e week icm met uurloner icm uren ziek foutief.

De 53e week ziek voor een uurloner + vast Sv-dagen in arbeidstijd gaat niet goed, Loket.nl geeft dan een incorrecte berekening. We gaan kijken of we dit kunnen oplossen in een eerstvolgende update. Workaround voor dit moment is om het bedrag aan surpl.dgl zw zelf, vervangend op te geven.

 

10-12-2020 (OPGELOST 18-12-2020)

Automatisch proces activeren periode 13 icm journaalprofiel gaat niet goed bij 4 weken verloning

Indien er voor het journaalprofiel een verdeling op normuren is ingesteld dan geeft dit een rode foutmelding bij het automatisch journaliseren voor periode 13. De verdeling op factor geeft tot zover geen foutmelding.

Daarnaast zit er ook nog een verschil in het wel of niet toepassen van de 53e week. Bij wel toepassen van de 53e week krijg je geen foutmelding ongeacht de verdeling en bij 53e week niet toepassen krijg je wel een foutmelding. We hebben dit in onderzoek en hopen dit op korte termijn op te lossen.

 

08-12-2020 (OPGELOST 13-01-2021)

Signaal 'Aanbod vaste uren oproepkracht' geeft in bepaalde situaties een verkeerde datum terug

Signaal 'Aanbod vaste uren oproepkracht' wordt in 2 situaties getriggerd.

De dienstverbanden met een in dienst datum voor 1-1-2019 gaat fout.

Deze dienstverbanden krijgen nu allemaal een signaal met daarin de signaaldatum van 1-1-2020, dit moet 1-1-2021 zijn. Het komt ook voor dat je voor deze dienstverbanden 2 signalen krijgt, 1 met signaaldatum 1-1-2020 en 1 met signaaldatum 1-1-2021. We hopen dit op korte termijn op te lossen.

 

07 - 12 - 2020 (OPGELOST 15-12-2020)

Overzicht 'Ondertekenverzoeken per werkgever' bevat geen gegevens
Indien dit overzicht opgevraagd wordt op providerniveau > overzichten provider > werkgever > tellingen komt de foutmelding: 'dit overzicht bevat geen gegevens om te tonen'. We hopen dit op korte termijn op te kunnen lossen.

 

30 - 11 - 2020 (OPGELOST 15-12-2020)

'Genereren volledig dossier' is tijdelijk niet bereikbaar.
Dit wordt naar verwachting volgende week opgelost. Mochten er urgente zaken spelen rondom deze dossiervorming, neem dan contact op met de helpdesk, dan bekijken we de opties. 

 

16-11-2020 (OPGELOST)

Fondsen van de maandverloners CAO Schilders niet benaderbaar.

Momenteel is het tabblad fondsen voor medewerkers in de maandverloning van de CAO Schilders niet benaderbaar. We hebben wat gewijzigd bij de medewerkers in de 4 weken verloning van de CAO Schilders, waardoor het helaas nog niet werkt bij de maandverloners van deze CAO. Aan dit probleem wordt gewerkt en we hopen dit op korte termijn op te lossen.

 

04-11-2020

Verkeerde tijdstempels in e-mail bevestiging journaalrun.

Er is momenteel een probleem met het correct weergeven van tijdstempels in de bevestigingmail van een journaalrun. In sommige gevallen komt het voor dat de tijdstempels aangegeven in de bevestiging mail niet overeenkomen met de journaalrun die is uitgevoerd. Je kunt hier zelf niets aan doen. We hopen dit op korte termijn op te lossen.

 

08-10-2020

Export iMUIS, Exact Online, Reeleeze, Twinfield direct (oud)

Op dit moment kan het zijn dat de velden voor het exporteren naar bovenstaande applicaties niet automatisch gevuld worden. We werken aan een oplossing. De velden dienen zelf nogmaals gevuld te worden totdat we dit hebben hersteld. Let op, de koppeling moet vanaf nu via Salarisverwerking -> Externe applicaties gevuld worden om geëxporteerd te kunnen worden. 

 

04-08-2020

Export voor import CSV-bestanden (OPGELOST op 30-10-2020)

De bestanden kunnen weer direct geïmporteerd worden zonder omzetting naar CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken) Het UTF - 8 bestand is direct te uploaden.

Opgelost: Als je een export voor import bestand downloadt uit Loket kan je dit bestand niet meteen importeren. Door een onbekende bug heeft het bestand het verkeerde CSV bestandtype gekregen, namelijk CSV UTF-8 (door komma's gescheiden). Als je het bestand opslaat als en dan kiest voor CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken) dan kan je het wel importeren.

Er wordt aan gewerkt om de oorzaak van de bug te verhelpen, maar tot die tijd is dit een oplossing.

 

28-07-2020

Salarysplit bij wereldinkomen 

Bij de laatste release is er een aanpassing doorgevoerd ten behoeve van het kunnen toepassen van een salarysplit op basis van Nederlands inkomen. Hierbij is ook een aanpassing doorgevoerd t.b.v. het wereldinkomen wanneer er sprake is van een uitbetaling van tariefloon. 
Deze aanpassing blijkt echter niet helemaal juist te zijn.
In de situatie dat een werknemer een erg hoog loon heeft en daarmee boven het absoluut maximum komt aan premie volksverzekeringen, wordt er onterecht geen rekening gehouden met dit maximum. 
Dit is te zien aan een herrekening waardoor er een aanvullend bedrag aan LB/PR VOLKSVERZ wordt ingehouden. Een tijdelijke workaround is om dit component vrij te laten geven door Support zodat deze herrekening teniet gedaan kan worden.

 

01-07-2020

Downloaden loonstroken en jaaropgaves op Android-toestellen (OPGELOST 08-09-2020)

Op dit moment kan het zijn dat de loonstroken en jaaropgaves niet worden gedownload op Android-toestellen. We hebben dit probleem in onderzoeken.
Het downloaden via een desktop is de tijdelijke workaround. Ook kan het helpen naar werknemer.loket.nl te navigeren via je toestel, we hebben opgemerkt dat het direct doorklikken via de e-mail de meeste problemen opleveren. 

 

12-06-2020 

Twinfield (nieuw)
Het automatisch exporteren voor Twinfield (nieuw) werkt op dit moment niet. Handmatig versturen werkt nog wel. We werken aan een oplossing. 

 

16-04-2020: 

Loket.nl

 • Signalen verwijderen bij het verwijderen van een gebruiker.
 • Zodra je de administratie opent door via het pijltje een 2de tabblad opent en in dit tabblad terug navigeert naar de werkgevers is het tabje gebruikers verdwenen.
 • De inlog via SSO versie 2 (!) werkt niet helemaal naar behoren voor Loket 2.
  Gebruikers die via de SSO versie 2 inloggen kunnen niet bij het gebruikersbeheer als ze daar wel het recht toe hebben. Er wordt gewerkt aan een oplossing.
  De betreft voor nu de gebruikers die inloggen via:
  • Secure Login
 • Foutcode 2048 van de Belastingdienst.
  Deze foutcode ontstaat in de situatie dat een stagiaire een nieuwe dienstverband krijgt (bijv. als oproepkracht) en niet gewerkt heeft in de eerstvolgende periode, maar er is wel een mutatie vastgelegd. Dat kan Loonaangifte = 1 zijn, of een andere mutatie dat geen bruto netto gevolgen heeft. Er wordt dan wel via VCR een premieloon berekend voor de AWF, maar het SV loon is 0.
  De oplossing is om de mutaties in de periode waar niet gewerkt wordt, weg te halen (en eventueel te verplaatsen naar een wel gewerkte periode). Hierdoor verschuift de VCR naar een periode waar wel SV loon is.

Rekentool Transitievergoeding

 • Bij het vaststellen van de arbeidstijd rekent de rekentool Transitievergoeding niet met de juiste einddatum. Hierdoor kan een kleine afwijking ontstaan. Door de einddatum in de tool met 1 te verlagen verkrijg je het juiste resultaat. We lossen dit z.s.m. op. (opgeleverd 23-4-2020)
 • Bij het vaststellen van de deeltijdfactor rekent de rekentool Transitievergoeding met een afronding in de afwijkende uren. Als iemand een arbeidstijd heeft dat decimalen bevat dan wordt deze afgekapt op hele uren. We werken aan de oplossing. (opgeleverd 23-4-2020)
 • Bij het vaststellen van het opslagpercentage tbv o.a. vakantiegeld houdt de rekentool Transitievergoeding geen rekening met eventueel reeds afgesloten grondslagen. Je kunt het percentage zelf aanpassen. (opgeleverd 6-5-2020)

 

06-04-2020:

Loket.nl

De nieuwe e-mailteksten voor het toegang geven van gebruikers zijn niet beschikbaar op werkgeverniveau.

 

03-04-2020:

Loket.nl

De oorzaken zijn gevonden en er kan gecorrigeerd worden. Er wordt aangegeven een waarde te creëren op de het component Loonaangifte, mocht je dit nog nooit gedaan hebben, lees dan eerst dit artikel https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/115004047929-Verwerking-wijziging-vast-gegeven-loonaangifte-1

 

 • Opgelost met de Update 7-4-2020 Foutcode 2024 van de Belastingdienst.
  De reden uit dienst wordt voor speciale inkomstenverhoudingen onterecht gevuld in de loonaangifte. 
  Je kunt voor de betreffende werknemers en betreffende periodes een loonresultaat creëren door een waarde te boeken op het component Loonaangifte. Na verloning zal dit als correctie meegaan in de loonaangifte.

 • Opgelost met de Update 7-4-2020 Foutcode 2054 van de Belastingdienst.
  Het gaat in deze gevallen om een gebroken periode in dienst voor werknemers met een onbepaalde tijd contract.
  Je kunt voor de betreffende werknemers en betreffende periodes een loonresultaat creëren door een waarde te boeken op het component Loonaangifte. Na verloning zal dit als correctie meegaan in de loonaangifte.

 • Foutcode 2061 van de Belastingdienst. 
  In deze gevallen is de datum onbepaalde tijd met TWK gevuld waarbij de verloning van de betreffende periode al goedgekeurd was, maar de loonaangifte van deze periode nog niet was aangemaakt.
  Deze foutcode vergt geen aanpassing in Loket.nl. De loonresultaten voor de AWF en de correctie van de loonaangifte volgen automatisch met de eerstvolgende periode die je verloont. 

 

 

 

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2