Belangrijke aandachtspunten pensioenen 2020

Volgen

Voor jaargang 2020 zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten voor een aanlevering naar de juiste partij met de juiste fondsen. De externe fondscodes zijn inmiddels gevuld op cao niveau, dat zijn de verplichte, standaard fondsen van de pensioenfondsen. Er zijn ook vrijwillige producten en varianten, kijk altijd goed wat de werkgever heeft afgenomen bij het pensioenfonds.

Zie ook de volgende artikelen:
(Update 6-3-2020) Wijzigingen pensioenaanleveringen per 1-1-2020
UPA pensioenaangifte wijzigingen per 1-1-2020
UPA voor PFZW, AGH, PGB, AZL, Achmea, Centric en TKP
 (handleiding UPA)


(!)Omdat de onderstaande partijen niet meer met het PA (pensioenaangifte) bericht werken per 2020, maar met het UPA bericht, is het aanmaken van Pensioenaangifteberichten van 2020 voor deze externe partijen dichtgezet:

Oud Nieuw
TKP Detailhandel  TKP UPA
TKP Wonen TKP UPA
TKP Particuliere beveiliging TKP UPA
TKP Zoetwaren TKP UPA
Centric Centric UPA
Syntrus Achmea Achmea UPA
AGH AGH UPA (sinds 2018)

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hoeft er voor TKP geen eigen account ingesteld te worden. In de bijlage een stappenplan om UPA te kunnen aanleveren voor TKP UPA. 


(!!) Voor Delta Lloyd is het vanaf 2020 ook niet meer mogelijk om een Pensioenaangiftebericht aan te maken vanaf 2020. Voor de werkgevers geldt dat het nog het pensioenaangiftebericht (geen UPA) blijft bij de nieuwe partij AZL. 

Oud Nieuw
Delta Lloyd AZL

Er zitten nu nog 2 pensioenfondsen op het Pensioenaangiftebericht, beide bij AZL. Dat zijn de VLEP en HIJ (Houtindustrie en Jachtbouw).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1