Belangrijke aandachtspunten pensioenen

Volgen

Voor jaargang 2020 zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten voor een aanlevering naar de juiste partij met de juiste fondsen. De externe fondscodes zijn inmiddels gevuld op cao niveau, dat zijn de verplichte, standaard fondsen van de pensioenfondsen. Er zijn ook vrijwillige producten en varianten, kijk altijd goed wat de werkgever heeft afgenomen bij het pensioenfonds.

Zie ook de volgende artikelen:
(Update 6-3-2020) Wijzigingen pensioenaanleveringen per 1-1-2020
UPA pensioenaangifte wijzigingen per 1-1-2020
UPA voor PFZW, AGH, PGB, AZL, Achmea, Centric en TKP
 (handleiding UPA)


(!)Omdat de onderstaande partijen niet meer met het PA (pensioenaangifte) bericht werken per 2020, maar met het UPA bericht, is het aanmaken van Pensioenaangifteberichten van 2020 voor deze externe partijen dichtgezet:

Oud Nieuw
TKP Detailhandel  TKP UPA
TKP Wonen TKP UPA
TKP Particuliere beveiliging TKP UPA
TKP Zoetwaren TKP UPA
Centric Centric UPA
Syntrus Achmea Achmea UPA
AGH AGH UPA (sinds 2018)

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hoeft er voor TKP geen eigen account ingesteld te worden. In de bijlage een stappenplan om UPA te kunnen aanleveren voor TKP UPA. 


(!!) Voor Delta Lloyd is het vanaf 2020 ook niet meer mogelijk om een Pensioenaangiftebericht aan te maken vanaf 2020. Voor de werkgevers geldt dat het nog het pensioenaangiftebericht (geen UPA) blijft bij de nieuwe partij AZL. 

Oud Nieuw
Delta Lloyd AZL

Er zitten nu nog 2 pensioenfondsen op het Pensioenaangiftebericht, beide bij AZL. Dat zijn de VLEP en HIJ (Houtindustrie en Jachtbouw).

Let op: 

Als er een foutmelding wordt teruggegeven vanuit het pensioenfonds dat de grondslag even hoog is als de premiegrondslag, moet het ongemaximeerde fonds grondslag component toegevoegd worden aan het fonds en aan de administratie.

Dit doe je door onder adm > componenten > toevoegen in het filter 'gmx' te typen. Nu zie je alle ongemaximeerde fonds grondslagcomponenten welke je toe kan voegen. Selecteer het component wat van toepassing is (of selecteer alle componenten).

Vervolgens opnieuw verlonen (correctie verloning, dus met een fictief loonresultaat in de variabelen van een willekeurige werknemer in de desbetreffende tijdvakken), goedkeuren, pensioenaangifte deactiveren en opnieuw aangifte indienen.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1