CAO Update 8-1-2020

Volgen

Vannacht werden er een- of meerdere CAO Aanpassing(en) doorgevoerd.

Hierbij het overzicht van deze aanpassing(en):

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2020

25 Groothandel in bloemen en Planten

Nieuwe CAO, EJU 2019 en Salarisschalen 2,5 % verhoogd per 01-01-2020

1-1-2020

23 Jeugdzorg

Aanpassing Maximaal ORT uurloon per 1-1-2020

1-1-2020

18 Levensmiddelenbedrijf

Schaal B 21/3 functiejaren (min. loon)

7-1-2020

15 Zoetwaren Industrie

Premies 2020 ingevoerd

1-1-2020

18 Schoentechniek

Premies 2020 ingevoerd

1-1-2020

23 Schippersinternaten

Verhoging Salarisschalen 4% per 01-01-2020 en Max ORT

1-1-2020

16 Vleessector

Premies 2020

1-1-2020

99 Diverse CAO's

Maximum premieloon Colland Arbeidsmarktbeleid 2020

1-1-2020

16 Vleeswarenindustrie

Premies 2020

1-1-2020

16 Slagersbedrijf

Premies 2020

1-2-2020

11 Motorvoertuigen- en het tweewielerbedrijf

Aanpassing minimum vakantietoeslag per 1-2-2020

1-1-2020

27 MITT voorheen confectie

Premies 2020

1-1-2020

27 MITT voorheen textiel

Premies 2020

1-12-2019

99 Diverse CAO's

 Minimum Vakantiegeld vanaf 21 jaar

1-1-2020

16 Slagersbedrijf

4-Weken DISS Duurzame Inzetbaarheid Sector Slagers

1-1-2019

23 VVT voorheen Thuiszorg

ORT Codes t.b.v. afbouwregeling toegevoegd

1-1-2019

23 VVT voorheen Verpleeg - en Verzorgingshuizen

ORT Codes t.b.v. afbouwregeling toegevoegd

 

 mceclip0.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0