Diverse aanpassingen 2019-2020

Volgen

 

Nieuw looncomponent fiets van de zaak

Vanaf 2020 is het mogelijk om bij het ter beschikking stellen van een fiets 7% van de consumentenadviesprijs bij het loon te tellen. We hebben hiervoor een nieuw looncomponent in de categorie Fiscale bijtelling / aftrek collectief toegevoegd: 1673 FISC.BYT.FIETS. Geef hier per periode het bedrag op dat bij het fiscale loon bijgeteld dient te worden. Je kunt dit muteren via de variabele gegevens of vastleggen op dienstverbandniveau (Arbeidsvoorwaarden -> Beloning -> Fiscale bijtelling). 

Jaarurennorm

Op het scherm Diversen is het veld Jaarurennorm toegevoegd. Hier kun je Ja selecteren indien er sprake is van een contract op basis van een vast aantal uren per jaar (de zgn Jaarurennorm). De combinatie Oproepkracht en Jaarurennorm = ja is niet mogelijk. 

nieuwe rubriek code CAO inlener in combinatie met Payrolling

Bij een dienstverband -> Salarisverwerking -> Diversen is het mogelijk om in de nieuwe rubriek CAO inlener een waarde te vullen. Het vullen van deze rubriek is enkel verplicht voor dienstverbanden waarbij de rubriek Basis dienstverband gevuld is met Payrolling, laat in alle overige gevallen het veld leeg. De waarde die je vult is op basis van de tabel CAO code loonaangifte die je op administratieniveau -> Administratie -> CAO code loonaangifte vult. Daarnaast is het voor een dienstverband waarbij de rubriek Basis dienstverband is gevuld met Payrolling verplicht om op Administratieniveau-> Administratie de rubriek Premiegroep te vullen met (45) Zakelijke dienstverlening III.

Premiegroep uitzendkrachten

Vanaf 2020 is het verplicht om voor dienstverbanden waarbij de rubriek Basis dienstverband gevuld is met Uitzendkracht, verplicht om op Administratieniveau-> Administratie de rubriek Premiegroep te vullen waarbij de omschrijving begint met (52).

aanpassingen Werkkostenregeling 2020

Om de MKB ondernemingen tegemoet te komen is de vrije ruimte verruimd. Voor kleine ondernemers, met een fiscale loonsom tot 400.000 euro, wordt de vrije ruimte 1,7 procent. Voor het overige blijft het huidige percentage van 1,2 procent gelden. Loket.nl past zijn berekeningen en zijn overzicht werkkostenregeling aan op basis van de nieuwe percentages.

Aanpassingen auto van de zaak 2020

Voor auto's zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2020 geldt een verlaagde bijtelling van 8% (was 4%) voor zover de grondslag voor de bijtelling 45.000 euro (was 50.000 euro) of lager is. Voor het deel van de grondslag boven de grondslag geldt de algemene bijtelling van 22%. Voor deze auto's hebben we een nieuwe soort bijtelling toegevoegd: Verlaagd tarief, 0 gram co2 (Kentekendatum 2020). Voor auto's met een datum 1e toelating voor 1-1-2020 blijft de oude categorie Verlaagd tarief, 0 gram co2 (0% tot 2014, 4% vanaf 2014 t/m 2019) gelden. 

nieuwe tabel Reden uit dienst

We hebben een nieuwe reden uit dienst tabel welke verplicht gevuld moet worden bij elke uitdiensttreding. Dit veld wordt vanaf 2020 meegenomen in de loonaangifte. Er is reeds een uit diensttabel aanwezig in Loket.nl. De (bestaande) tabel wordt product afhankelijk worden gemaakt. Deze wordt uitsluitend gebruikt t.b.v. de gegevensuitwisseling met:

  • Verzuimverzekering Achmea (product 786)
  • UPA Pensioenaangifte (product 920)
  • Salarisverwerking bouw/schoonmaak (product 44)
  • APG pensioenaangifte (product 802)

Dit betekent dat alleen in bovenstaande gevallen bij uitdienst treden 2 tabellen zullen verschijnen die in dat geval beiden moeten worden gevuld.

mceclip0.png

Uitbreiding loonbelastingtabellen voor inwoners van België en Suriname

Vanaf 2020 gelden er voor inwoners van België en Suriname aparte tabellen voor de loonbelasting. Om de loonbelasting voor deze groep dienstverbanden juist te kunnen verwerken is de tabel Inwoner van uitgebreid.

mceclip3.png

Keuze (4) België en (5) Suriname / Aruba zijn alleen mogelijk vanaf de eerste dag van de 1e periode van 2020. Daarnaast is de omschrijving van optie (3) gewijzigd in Derden land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder 1,2,4 en 5. Let op, je dient deze mutatie zelf uit te voeren.

Dagboeknummer Exact alfanumeriek

Het dagboeknummer voor Exact Online is voortaan alfanumeriek. Bij de inrichting van het nieuwe journaal kan bij de journaalapplicatie dit worden ingevoerd waardoor dit ook bij automatisch journaliseren kan worden gebruikt. Maak je nog gebruik van journaal basis of de journaalmodule dan kun je deze gegevens niet in het automatisch verwerken mee nemen. In dat geval moet de journaalpost handmatig of direct worden aangeboden

Verbetering afstand bepaling met behulp van Google maps.

We kregen regelmatig de melding dat als een adres nog niet bekend is bij Google maps dat het systeem dan een willekeurige postcode bepaalde om toch een afstand te bepalen. Dit is niet wenselijk. Vanaf deze release bepaald het systeem geen afstand meer als één van de postcodes niet gevonden worden. Daarnaast hebben de afstand bepaling tussen 2 binnenlandse adressen verbeterd, we rekenen nu met coördinaten en dat is in de regel nauwkeuriger. Mogelijk veranderd de afstand woon werk hierdoor, let hierop bij het wijzigen van een gegeven op de persoonspagina!

Bij bepaling verlofsaldi rekening houden met aanstelling tm datum.

Een langgekoesterde wens, die ook vanuit het ideeën portaal is aangeleverd. Bij de bepaling van de verlofsaldi via collectieve mutaties / verlofopbouw volgens regeling houd het systeem voortaan rekening met de waarde in het veld aanstelling tm. De herrekening is altijd op basis van kalenderdagen. staan zowel de datum aanstelling tot als de datum uit dienst gevuld dan kijkt het systeem voor de bepaling van de saldi naar de uit dienst datum. De nieuwe manier van berekenen gaat in vanaf het 'verlofjaar' 2020 en werkt bij zowel jaar- als maandopbouw.

Voorbereidingen op nieuwe manier van het beheren van gebruikers

De manier waarop nieuwe gebruikers toegang gaan krijgen gaat op de schop, we onderzoeken of we zoveel mogelijk kunnen aansluiten op manier zoals bij het Werknemerloket gehanteerd word. Op dit moment zijn er 5 e-mail templates toegevoegd zijn die zichtbaar zijn:

mceclip2.png

Let op: De e-mailteksten kunnen nog niet gebruikt worden, de functionaliteit moet nog worden gebouwd.

Hernoemen sollicitant

 Het gebruik van de functionaliteit sollicitant neemt een vlucht. Tegelijkertijd horen we geluiden over de onduidelijkheid van de term sollicitant, meer en meer wordt sollicitant gebruikt als een concept werknemer. We hebben daarom op alle plaatsen in Loket.nl de term sollicitant aangepast naar concept werknemer. 

Inzicht in aan te leveren gegevens voor het SPAWW

In toenemende mate zien we in veel CAO's PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) fondsen ontstaan. Elke maand vraagt de Stichting PAWW een aantal gegevens op. Omdat zij geen geautomatiseerde aanlevering faciliteren bieden we jullie nu gemak in de vorm van een overzicht op administratieniveau met daarop per periode de aan te leveren gegevens (Premieloon, afdracht en aantal deelnemers). Hiervoor hebben we op administratieniveau -> Fondsen -> Soort fonds de indicatie Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) toegevoegd. Op 19-12-2019 is deze mutatie op CAO niveau doorgevoerd. Voor elke administratie waarbij dit soort fonds geactiveerd is en wordt verloond verschijnen de aan te leveren gegevens op ons nieuwe overzicht: (Werkgever -> Salarisverwerking -> Overzichten -> Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). 

mceclip1.png

Het annuleren van een ondertekenverzoek

Vanaf deze oplevering is het mogelijk om een ondertekenverzoek te annuleren, bij een ondertekenverzoek verschijnt voortaan de button Ondertekenverzoek annuleren.

mceclip0.png

Ook is het voortaan mogelijk om een document, nadat het ondertekenverzoek is geannuleerd, zelf te verwijderen uit Loket.nl.

Bij een 2de dienstverband automatisch IBAN, Jaarloon en historische datum in dienst overnemen.

De titel zegt eigenlijk genoeg, bij het aanmaken van een 2de dienstverband worden voortaan het IBAN, het jaarloon en de historische datum in dienst automatisch overgenomen van het 1e dienstverband. 

Dienstverband opvoeren met fiscaal jaarloon 0

Het is voortaan mogelijk om een nieuw dienstverband op te voeren zonder fiscaal jaarloon (jaarloon = 0). De foutmelding is omgezet naar een signaal.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3