Goed voorbereid op de WAB (deel 2)

Volgen

 

Om ervoor te zorgen dat we in 2020 de correcte Awf-premie kunnen vaststellen zijn de volgende aanpassingen al doorgevoerd of binnenkort te verwachten:

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

In het scherm Dienstverband is het veld Schriftelijke arb.overeenkomst vastgelegd. Keuze voor dit veld is Ja of Nee. Door Loket.nl is deze standaard op Ja gezet. (Aandachtspunt Salarisadministratie).

Onbepaalde tijd

In het scherm Dienstverband kennen we het veld Soort dienstverband. De omschrijving van dit veld wordt gewijzigd in Contract.

 • Indien hier Onbekend staat dan verzoeken we je dit te wijzigen in de waarde die van toepassing is (bepaalde tijd of onbepaalde tijd) (Aandachtspunt SA).
  Maak je deze keuze niet dan converteert Loket.nl bij de oplevering die medio december gepland staat de waarde Onbekend naar Bepaalde tijd.
 • Op het scherm Dienstverband wordt een extra veld toegevoegd Onbepaalde tijd vanaf. Hier geef je de datum op vanaf wanneer een contract voor Bepaalde tijd is omgezet in een contract voor Onbepaalde tijd.
  • Loket.nl zal dit veld vullen met de Datum in dienst indien er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het kan dus zijn dat deze datum niet overeenkomt met de feitelijke datum waarop het contract voor onbepaalde tijd is ingegaan. Dit kun je eventueel aanpassen. (Aandachtspunt SA).
  • Wijzig je een contract voor bepaalde tijd in een contract voor onbepaalde tijd dan dient deze datum te worden gevuld met de datum van contractwijziging (Aandachtspunt SA).

Het is niet nodig om bij deze contractwijzigingen een nieuw dienstverband aan te maken!

Oproepkracht

Op het scherm Dienstverband staat het veld Oproep-/invalkracht. Indien dit veld op Onbekend staat dient dit te worden gewijzigd in Ja of Nee. (Aandachtspunt SA).

 • Maak je deze keuze niet dan converteert Loket.nl bij de oplevering die medio december gepland staat de waarde Onbekend naar Nee.

BBL

 • In de tabel Basis dienstverband is het veld BBL-er toegevoegd. Deze indicatie ondersteunt de berekening Awf-laag. Je kunt in 2019 al de indicatie BBL-er vastleggen. Loket.nl zal deze waarde pas vanaf 2020 in de loonaangifte meenemen. Voor de aangifte vóór 1-1-2020 geeft Loket.nl automatisch nog de waarde Arbeidsovereenkomst door. (Aandachtspunt SA).
 • de basis dienstverband Arbeidsovereenkomst is gewijzigd in Arbeidsovereenkomst (excl BBL).

<21 jaar

Is een medewerker jonger dan 21 jaar (peildatum begin aangiftetijdvak) en heeft deze medewerker  minder dan 48 verloonde uren per 4-weken of 52 verloonde uren per maand dan zal altijd de Awf-premie laag worden toegepast. Bij medewerkers jonger dan 21 jaar waarbij de weekverloning wordt toegepast moet je zelf een keuze maken voor Awf laag of hoog.  Aan het scherm Verzekeringen wordt een nieuw blok toegevoegd Afwijkende AWF premie. Geef hier de waarde op. Loket.nl zal bij de laatste weekverloning van het loonaangiftetijdvak de premie Awf hoog of laag controleren o.b.v. de feitelijk verloonde uren over het aangifte tijdvak (4-weken).  Er zal bij de salarisverwerking een foutmelding verschijnen indien achteraf blijkt dat de vastgelegde waarde (hoog/laag) niet juist is geweest. Je moet vervolgens in de laatste salarisverwerking van het betreffende aangiftetijdvak alsnog de juiste waarde (hoog/laag) opgeven voor het gehele tijdvak.

Uitkeringen werknemersverzekeringen

Bij uitkeringen van werknemersverzekeringen moet de lage premie Awf worden toegepast. Dit betreffen de uitkeringen:

 • UWV
 • Werkgever als werkgeversbetaling
 • Werkgever als eigenrisicodrager

De werkgever betaalt over uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) altijd de lage WW-premie. Dit is zowel het geval indien UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt als wanneer de werkgever de uitkering van UWV ontvangt en aan de werknemer doorbetaalt (werkgeversbetaling) of als de werkgever eigenrisicodrager is en de uitkering zelf betaalt. Loket.nl zal o.b.v. de speciale inkomstenverhoudingen die hierop betrekking hebben altijd de lage premie bepalen. Voor uitkeringen werknemersverzekeringen dient (ook in 2020) een extra dienstverband te worden aangemaakt.

Afwijkende AWF premie

Aan het scherm Verzekeringen wordt een nieuw blok toegevoegd genaamd Afwijkende AWF premie. Hierin kun je uitsluitend voor medewerkers <21 jaar én weekverloning kiezen voor hoog of laag. Controle hierop vindt plaats bij de salarisverwerking. Als je de salarisverwerking start en voor deze werknemers is geen keuze gemaakt dan verschijnt onderstaande foutmelding:mceclip1.png 
Deze foutmelding verschijnt ook als je hoog of laag kiest terwijl er geen sprake is van medewerkers <21 jaar én weekverloning. 

Heb je bij deze doelgroep gekozen voor Laag en blijkt bij de laatste verloningsperiode van betreffende loonaangiftetijdvak toch dat o.b.v. de urennorm de hoge premie had moeten worden toegepast dan verschijnt onderstaande foutmelding:
mceclip3.png
je moet dan bij deze persoon alsnog voor het betreffende tijdvak de afwijkende Awf-premie op Hoog zetten. Mocht je vervolgens verwachten dat het volgende tijdvak weer op Laag moet staan vergeet deze dan niet alsnog te muteren naar Laag.

Ook Herzien kan in dit blok worden vastgelegd. Herzien mag alleen in de laatste loonrun van het jaar (P12, P13, P52 of P53) voor het gehele jaartijdvak berekend worden. Tussentijds kan niet worden Herzien. Kies je in de loop van het jaar voor Herzien dan verschijnt onderstaand signaal bij de salarisverwerking:
mceclip2.png

Loket.nl maakt in alle overige situaties zelf o.b.v. de indicaties de keuze tussen Awf hoog of laag. Hierop ingrijpen is niet mogelijk en niet noodzakelijk. Kortom, in verreweg de meeste gevallen zal Loket.nl automatisch op basis van indicaties de Awf premie bepalen. Alleen in 2 bovengenoemde gevallen is handmatig ingrijpen noodzakelijk.

Herzien

De Awf premie wordt automatisch door Loket.nl herzien indien een medewerker binnen 2 maanden weer uit dienst treedt.

Overschrijden de verloonde uren de contracturen met meer dan 30%  dan moet hiervoor de indicatie Herzien wél worden vastgelegd. Aan het scherm ‘Verzekeringen’ is een nieuw blok toegevoegd ‘Afwijkende AWF premie”.  Herzien kan in dit blok worden vastgelegd. Herzien mag alleen in de laatste loonrun van het jaar (P12, P13, P52 of P53) voor het gehele jaartijdvak berekend worden. Leg je vóór de laatste verloningsperiode Herzien vast dan verschijnt bovengenoemd signaal bij de salarisverwerking. Tussentijds Herzien is niet mogelijk.

Loonstrook

Op de loonstrook zal worden aangegeven of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst (ja/nee), dienstverband bepaalde- of onbepaalde tijd en Oproepkracht (ja/nee).

Jaarurennorm

Op het scherm Diversen zal het veld Jaarurennorm worden toegevoegd. Hier kun je Ja selecteren indien er sprake is van een contract op basis van een vast aantal uren per jaar (de zgn Jaarurennorm). De combinatie Oproepkracht en Jaarurennorm = ja is niet mogelijk. (Aandachtspunt SA).

CAO inlener

In het scherm Diversen zal het veld CAO inlener worden toegevoegd. Hierin dient de CAO-code van het inlenende bedrijf te worden gevuld. Er wordt geen tabel getoond. Het veld werkt op een zelfde manier als CAO code loonaangifte (administratieniveau) of als Afw.CAO aangifte (dienstverbandniveau). Het veld CAO inlener is een verplicht veld bij medewerkers met een Basisdienstverband = Payrolling. Is er geen sprake van Payrolling dan moet dit veld leeg blijven (Aandachtspunt SA).

Reden uit dienst

Er komt een nieuwe reden uit dienst tabel welke verplicht gevuld moet worden bij elke uitdiensttreding. Dit veld wordt vanaf 2020 meegenomen in de loonaangifte. Er is reeds een uit diensttabel aanwezig in Loket.nl. De (bestaande) tabel zal product afhankelijk worden gemaakt. Deze wordt uitsluitend gebruikt t.b.v. de gegevensuitwisseling met:

 • Verzuimverzekering Achmea (product 786)
 • UPA Pensioenaangifte (product 920)
 • Salarisverwerking bouw/schoonmaak (product 44)
 • APG pensioenaangifte (product 802)

Dit betekent dat in bovenstaande gevallen bij uitdiensttreden 2 tabellen zullen verschijnen die in dat geval beiden moeten worden gevuld.

Signalering Contractaanbod oproepkracht

Er is een nieuw signaal toegevoegd op providerniveau. Is een oproepkracht 12 maanden in dienst dan moet deze een contract aangeboden krijgen. Weigert de oproepkracht het aanbod dan volgt 12 maanden later opnieuw het signaal.

Het signaal moet nog wel aan de signaalsets en aan de werkgevergebruikers worden toegevoegd. (Aandachtspunt SA).

Sectorwijziging Payrolling

Payrolling gaat naar sector 45, Uitzenden (terug) naar sector 52 i.v.m. vervallen overgangsrecht. (Aandachtspunt SA).

Transitievergoeding

Op dit moment bestaat de mogelijkheid om een nieuw dienstverband aan te maken, deze in te richten t.b.v. de transitievergoeding en hierop de transitievergoeding uit te betalen. Tijdens de Insidersbijeenkomst van 7 november jl. hebben we met de deelnemers dit onderwerp besproken. We komen op korte termijn terug met aanpassingen die leiden tot een verbeterde, gebruikersvriendelijke manier van transitievergoeding bepalen / betalen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2