Goed voorbereid op de WAB (deel 1)

Volgen

Algemene ontwikkelingen

Met ingang van 2020 kennen we voor de premie Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) 2 percentages: de premie Awf laag (hierna te noemen: lage premie) en de premie Awf hoog (hierna te noemen: hoge premie), waarbij het verschil 5 procentpunten bedraagt.

Heb je alle indicaties / voorwaarden juist staan dan zal Loket.nl er automatisch voor zorgen dat de juiste premie wordt berekend.

De lage premie is van toepassing wanneer een dienstverband aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

 • Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.
 • Er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

In de volgende situaties geldt altijd de lage premie:

 • Voor medewerkers met een leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).
 • Voor medewerkers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben. Let op: deze urennorm geldt per aangiftetijdvak.

 

Te veel premie betalen? Dat is niet nodig!

We zien dat bij een groot aantal medewerkers de bovenstaande 3 voorwaarden niet volledig zijn. Dit komt enerzijds omdat Loket.nl geen veld kent voor de schriftelijke arbeidsovereenkomst. Daarnaast zien we dat er in veel gevallen niet is vastgelegd of een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd is en of er sprake is van Oproep-/Invalkracht. Dit is vanaf nu wel noodzakelijk. Controleer dus goed of deze velden juist gevuld zijn.

 

Wat gaat Loket.nl doen?

Loket.nl gaat ervoor zorgen dat onderstaande zaken worden opgeleverd, zodat je alvast aan de slag kunt.

 • De indicatie voor schriftelijke arbeidsovereenkomst kan worden vastgelegd. We zullen hierbij de defaultwaarde op ‘Ja’ zetten. Dit wordt opgeleverd op 10 oktober.
 • We maken het mogelijk om een contract voor bepaalde- of onbepaalde tijd tijdsafhankelijk vast te leggen.
 • Er komt een nieuwe indicatie beschikbaar bij ‘Basis Dienstverband’ voor een BBL’er.
 • We gaan ervoor zorgen dat de velden ‘Soort dienstverband’ en ‘Oproep-/invalkracht’ vanaf 2020 niet meer ‘Onbekend’ kunnen zijn.

Uiteraard zullen we ook de verplichte aanpassingen op de loonstrook meenemen.

 

Zelf aan de slag

De werkgevers zijn verantwoordelijk voor de volledigheid van de gegevens. Wij gaan je hierbij helpen.  Je kunt bij Loket.nl een gratis overzicht opvragen met aan te passen gegevens. In dit overzicht tonen we de dienstverbanden waarbij:

 • ‘soort dienstverband’ op ‘Onbekend’ staat.
 • ‘soort dienstverband’ op ‘Bepaalde tijd’ staat, maar de medewerker al langer dan 3 jaar in dienst is.
 • ‘Oproep-/invalkracht’ op ‘Onbekend’ staat.

Met deze gegevens kun je jouw klanten al een steuntje in de rug aanbieden om ervoor te zorgen dat de indicaties per 1 januari 2020 juist zijn. 

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om voor bovenstaande 3 opties een conversie uit te voeren zodat er per 2020 altijd een geldige indicatie staat. Uiteraard is de werkgever verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Wat kunnen werkgevers doen?

Het is belangrijk dat werkgevers nagaan of er voor de medewerkers een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is. Als dat niet het geval is, adviseren wij om deze alsnog aan te maken. In Loket.nl zal deze indicatie collectief op ‘Ja’ geplaatst worden.

Ga ook alvast na of de werkgever BBL’ers in dienst heeft. Per 1 januari 2020 is dit ook één van de indicaties die bepaalt of je voor de medewerker de hoge of lage Awf premie betaalt. Dit veld zullen we binnenkort al beschikbaar maken.

 

Eenvoudig een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld

Is er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig? Dan kun je met behulp van Qwoater Documentgeneratie in Loket.nl voor de betreffende medewerkers alsnog eenvoudig een schriftelijke arbeidsovereenkomst opstellen.

 

Volgende stappen

We houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de WAB en Loket.nl. Mochten er vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0