Kleuren Loket.nl

Volgen

Wil je in jouw communicatie-uitingen de Loket.nl kleuren gebruiken (zoals wij die ook overal gebruiken)? Gebruik dan onderstaande gegevens. 

Primary color

mceclip0.png

Secundary color

mceclip1.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0