Update 20-6-2019

Volgen

Vanavond vindt er een technische update van Loket.nl plaats, Loket.nl blijft hierbij gewoon beschikbaar. We maken de volgende aanpassingen:

 

Code 950 52%-tarief in verband met negatieve uitgaven bij afkoop van inkomensvoorzieningen toegevoegd.

Het is mogelijk om handmatig code loonbelastingtabel 950 (52%-tarief in verband met negatieve uitgaven bij afkoop van inkomensvoorzieningen) te muteren. Ga in dit soort gevallen naar de fiscale gegevens van een dienstverband en kies bij het veld Code loonbelastingtabel voor 52%-tarief in verband met negatieve uitgaven bij afkoop van inkomensvoorzieningen. na mutatie gaat voortaan code 950 mee in de loonaangifte.

 

Aanpassing maximumdagloon per 1 juli 2019

We hebben conform wetgeving het maximumdagloon aangepast naar 216,90 euro.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0