CAO Update 11-6-2019

Volgen

Afgelopen weekend werden er een- of meerdere CAO Aanpassing(en) doorgevoerd.

Hierbij het overzicht van deze aanpassing(en):

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-6-2019

25 Graanbe- en verwerkende industrie

Salarisschalen en min VT 2,5% per 1-6-2019

1-5-2019

03 Afbouw

Salarisschalen Groep 5 en 6 toegevoegd

1-7-2019

03 Timmerfabrieken in Nederland

Salarisschalen 35 EU verhoogd per 01-07-2019

1-5-2019

16 Pluimveeverwerkende industrie

Verhoging salarisschalen 1,50% per 1-5-2019

1-1-2019

08 Grafimedia

Aanpassing Externe fondscodes en fondsomschrijving

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0