Update 23-5-2019

Volgen

Vanavond vindt er een technische update van Loket.nl plaats. Loket.nl zal rond 21.30 uur korte tijd niet beschikbaar zijn. We maken de volgende aanpassing:

 

Oauth koppeling met AccountView

De nieuwe OAuth koppeling met AccountView is een feit. Gebruik jij het nieuwe journaalprofiel? En wil je meer weten over deze koppeling? Lees dan alles in ons uitgebreide artikel.

Functionaliteit voorstel voor Salarisschaalverhogingen uitgebreid

Voortaan is het mogelijk om te werken met de combinatie Leeftijd+Trede. Hierdoor is het mogelijk om een salarisschaalvoorstel te krijgen op basis van zowel de leeftijd als de salarisperiodiek. Meer informatie hierover en hoe in te richten lees je in dit artikel.

 

Digitaal ondertekenen ook mogelijk voor één ondertekenaar

Op veler verzoek maken we het mogelijk om een Qwoater werknemersdocument slechts door één ondertekenaar te laten ondertekenen. Daarnaast blijft het mogelijk om te kiezen voor twee ondertekenaars. We hebben de verplichting om gegevens in te vullen bij de tweede ondertekenaar losgelaten. Laat je bij de tweede ondertekenaar alle velden leeg dan hoeft het document alleen door Ondertekenaar één ondertekend te worden. Alles weten over deze mooie, eenvoudige functionaliteit? Lees dan snel meer op ons uitgebreide artikel.

 

Nieuwe overzichten m.b.t. Ondertekenen

Zowel op provider- als op werkgeverniveau hebben we een overzicht toegevoegd wat inzicht geeft in het aantal ondertekenverzoeken.

Providerniveau: Navigeer naar Overzichten Provider -> Tellingen -> Ondertekenverzoeken per werkgever.

Werkgeverniveau: Navigeer naar Overzichten -> HRM -> Dossiervorming -> Ondertekenverzoeken.

 

Aanpassing rechten Geef bestaande werkgevergebruiker toegang tot deze werkgever

Onlangs hebben we een aanpassing gemaakt dat gebruikers met het recht gebruikersbeheer werkgever geen recht meer hadden om de functie Geef bestaande werkgevergebruiker toegang tot deze werkgever te gebruiken. Naar aanleiding van meerdere reacties hierop hebben we deze aanpassing teruggedraaid. Wel hebben we in het kader van security toegevoegd dat een gebruiker die de functionaliteit gebruikt alleen werkgevers kan toevoegen waar hij of zij toegang toe heeft. Let op dat het toevoegen van werkgevers bij een eerste werkgevergebruiker altijd uitgevoerd zal moeten worden door een providergebruiker, de werkgevergebruiker heeft in eerste instantie slechts toegang tot één werkgever.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0