Update 2-5-2019

Volgen

De update van Loket.nl op 2 mei is succesvol afgerond. We introduceren de volgende nieuwe functies: 

- Automatisch verwerken, pensioenaangiften toegevoegd

Naast het automatisch verwerken van de loonrun en loonaangiftes voegen we nu de volgende logische stap toe, het automatisch verwerken van pensioenaangiftes. Alle UPA, APG en pensioenaangiftes kunnen in dit proces worden opgenomen. De werking is identiek als die van het automatisch aanmaken en goedkeuren van de loonaangiftes, lees alles over de inrichting en verwerking in ons uitgebreide artikel. Let op: we leggen de laatste hand aan de inrichting van het nachtelijke proces. Begin volgende week geven we via het helpdeskportaal aan wanneer het nachtelijke proces daadwerkelijk gaat lopen. Je kunt wel alvast de inrichting gaan doen.

- Het veld Inwoner van toegevoegd aan diverse overzichten.

Het veld Inwoner van, dat je kunt vullen bij de fiscale gegevens van een dienstverband, is nu ook toegevoegd aan Export voor import nieuwe werknemer en Dienstverbanden uitgebreid (Werkgever -> Overzichten -> Export voor import). Daarnaast is het importbestand werknemers aangepast op het helpdeskportaal. Let op dat je bij het importeren van werknemers het nieuwe bestand gebruikt.

- Aanpassingen indicatie loonkostenvoordeel

Signaal bij t.w.k. mutatie op het veld Loonkostenvoordeel

In gevallen het veld Loonkostenvoordeel (Dienstverband -> Salarisverwerking -> Diversen) met terugwerkende kracht wordt gemuteerd, is het mogelijk dat de indicatie in de loonaangifte niet juist wordt gevuld. Voortaan verschijnt het volgende signaal: 

Loonkostenvoordeel is met terugwerkende kracht gewijzigd. Deze terugwerkende kracht mutatie wordt niet automatisch verwerkt in een loon-/pensioenaangifte. Creëer voor ELKE periode vanaf de ingangsdatum mutatie een loonresultaat (bijvoorbeeld door component loonaangifte (component 999) met 1 te vullen).

Indicatie Loonkostenvoordeel als het record Diversen eindigt gedurende de periode

In gevallen de indicatie Loonkostenvoordeel in de loop van de periode eindigde, doordat het record Diversen (Dienstverband -> Salarisverwerking -> Diversen) een einddatum kreeg van bijvoorbeeld 15-05-2019, werd in de loonaangifte onterecht indicatie loonkostenvoordeel Nee meegegeven. We hebben een aanpassing gemaakt dat, zodra er in een periode de indicatie loonkostenvoordeel geldt, dit altijd zo doorgegeven wordt in de loonaangifte. 

- Automatisch proces voor toevoegen licentie HR dashboard

Vanaf nu wordt er iedere zondagavond gekeken welke werkgevers er meer dan 9 actieve dienstverbanden hebben. Vervolgens wordt er automatisch een licentie toegevoegd bij werkgevers die nog geen toegang hadden tot het HR dashboard.

- Verlofcirkel Werknemerloket

Bij het boeken van opbouw tijd voor tijd via het Werknemerloket gaf de verlofcirkel een negatief saldo weer. Verwarrend voor de gebruiker, omdat een opbouw tijd voor tijd moet leiden tot een opbouw van verlofsaldo. We hebben dit in deze release aangepast. 16 uur opbouw tijd voor tijd leidt ook in de verlofgrafiek tot 16 uur saldo tijd voor tijd.

- Onterechte foutmelding journalisering Exact online.

Bij het journaliseren naar Exact Online werd in sommige gevallen de foutmelding Fout: De Exact service gaf de volgende melding terug: Created getoond. Aangezien de journaalposten wel op een juiste manier werden verzonden en verwerkt, is de foutmelding niet terecht en wordt deze melding voortaan dan ook niet meer getoond.

- Qwoater: Geen default categorie bij uploaden document

Bij het uploaden van een document bij een werkgever, werknemer, sollicitant of bij een template is het nu verplicht om bij het veld Categorie een keuze te maken. De default waarde is nu Maak een keuze. Zo is de kans veel kleiner dat je onterecht een document upload onder een verkeerde categorie, voorheen werd namelijk de eerste categorie uit de lijst getoond als default. Je zal nu altijd zelf een categorie moeten selecteren.

- Status onverwerkbaar inzichtelijk bij mutaties door werknemer

In incidentele gevallen komt het voor dat een werknemer mutatie de status Onverwerkbaar krijgt. Bij deze mutatie, die via Salarisverwerking-> Werknemer mutaties zichtbaar is, hebben we een de kolom Opmerking toegevoegd. In dit veld wordt aangegeven waarom de mutatie onverwerkbaar is.

- Nieuw looncomponent correctie WBSO voorgaand jaar

Op veler verzoek hebben we, naast het bestaande, een nieuwe component voor WBSO aangemaakt: CORR.S-OW VJ (488). Op dit component kunnen terugbetalingen van de korting van een voorgaand jaar worden geboekt. Het is alleen mogelijk om dit component negatief in de loonvariabelen op te geven, het betreft immers een terugbetaling. In onderstaand voorbeeld heeft de werkgever in periode 2019-04 recht op 500 euro WBSO. Daarnaast moet hij over het voorgaande jaar 5000 euro terugbetalen. In plaats van een korting zal de werkgever dus per saldo 4500 euro terug moeten betalen via de loonaangifte. Dit komt ook netjes in de loonaangifte tot uiting.

variabele mutatie:

Loonstaat:

 

Loonaangifte

  

 

- Conversie journaalprofiel

Afgelopen periode zijn de controles in de journaalprofielen verscherpt. Het invoeren van grootboekrekeningen en koppelen van componenten in het verdelingsschema leidt niet meer tot foutieve inrichtingen. Dat betekent niet dat alle inrichtingen nu correct zijn. We hebben geconstateerd dat er in de verdelingsschema’s kostenrekeningen op n.v.t. staan. We zetten deze automatisch om in allemaal/overig.

Komende periode zullen we meer controles uitvoeren om foutieve inrichtingen vanuit het verleden recht te trekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2