Update Loket.nl (nieuw)

Volgen

Log in op https://login.loket.nl met je huidige productieaccount om toegang te krijgen tot ons nieuwe Loket.nl

Onderstaand een overzicht welke nieuwe functionaliteiten wanneer zijn toegevoegd aan het nieuwe Loket.nl.

 

Update 08-06-2020

Het werd weer eens tijd om een update te geven van de nieuwste ontwikkelingen wat betreft het nieuwe Loket.nl, wat is er gebeurd en wat kun je binnenkort verwachten?

 • Automatisch Blokkeren werknemerloket bij uit dienst melding

Enkel mogelijk in het nieuwe Loket.nl, Je kunt voortaan bij een uit dienst melding een datum meegeven waarop het Werknemerloket automatisch geblokkeerd wordt.

 • Widget verjaardagen toegevoegd aan de startpagina van de werkgever. De verjaardagen die ook getoond worden d.m.v. signalen worden hier getoond.

 

Update 02-04-2020
Het nieuwe Loket.nl komt vandaag met een nieuwe look and feel. Deze is in de applicatie en alle functionaliteiten doorgevoerd.  Binnenkort presenteren we in dit artikel ook een lijst  waarin vermeld is welke functionaliteiten er op dit moment in het nieuwe Loket.nl zitten en welke op de rol staan voor de aankomende releases. Deze lijst wordt na elke release geüpdatet.  We willen iedere 2 weken nieuwe functionaliteiten toevoegen aan de applicatie.  Daarnaast worden vandaag, naast de nieuwe look, deze functionaliteiten/verbeteringen opgeleverd:

 • Nieuwe weergave van signalen en verlofaanvragen
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van de afwijkende AWF-premie
 • Providerlogo is nu zichtbaar in Loket 3

 Update 18-2-2020

De drukke januari maand is weer achter de rug, tijd om je even bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen in het nieuwe Loket.nl. Wat hebben we onlangs toegevoegd?

 

 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van variabele gegevens bij een dienstverband
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van fiscale gegevens bij een dienstverband
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van excasso SEPA gegevens bij een dienstverband
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van toeslagen en inhoudingen bij een dienstverband
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van toeslagen en inhoudingen bij een dienstverband
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van een loonbeslag bij een dienstverband
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van een excasso beslagvrije voet bij een dienstverband
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van een excasso buitenland bij een dienstverband
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van een sociale uitkering bij een dienstverband
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van het menuitem diversen bij een dienstverband
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van contactpersoon gegevens bij een dienstverband
 • Het afwikkelen van verlofaanvragen

 

Update 18-10-2019 

We hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten, mooie nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd:

 • verlofkalender, te vinden op de startpagina van de werkgever
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van verlof bij de werknemer
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van de auto van de zaak
 • de koppeling met het RDW
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van fondsgegevens
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van fondsgrondslaggegevens
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van Organisatorische eenheid werknemer
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van Excasso afgesplitst van netto
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van sociale verzekeringsgegevens
 • Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van arbeidstijdgegevens

 

Update 5-9-2019

Op dienstverbandniveau zijn de laatste weken schermen toegevoegd waarbij je kunt raadplegen, toevoegen, wijzigen, en verwijderen. De volgende schermen zijn toegevoegd:

 • Excassogegevens
 • verlofboekingen
 • Fiscale gegevens

Daarnaast hebben we een start gemaakt met de volgende gegevenselementen door de lijstweergave en soms de detailpagina te tonen:

 • Verlofregeling
 • Verlofsaldi
 • Variabele gegevens
 • Werknemer auto
 • Werknemerfondsgegevens

Op werkgeverniveau is het nu mogelijk om de functiegegevens te bewerken.

 

Update 05-08-2019

Vanaf heden is het mogelijk om SEPA bestanden voor wel de loonrun als de loonaangifte te downloaden.

 

Update 08-07-2019:

Het inline editen is verder beschikbaar gemaakt. Het is nu mogelijk om de meeste zaken direct in de pagina te bewerken. Dit geldt nog niet voor lijst-views, deze geven nog steeds een pop-ups scherm waarin de bewerkingen gedaan kunnen worden.

Bepaalde blokken omvatten een groot aantal gegevens. Om het overzicht te bewaren en zaken makkelijker te kunnen vinden zijn tabbladen toegevoegd. Bovenin de blokken kun je op een label klikken waarna de bijbehorende informatie wordt getoond en bewerkbaar is.

 

update 24-6-2019:

 • Inline editing:

Op een aantal pagina's is de manier waarop je gegevens kunt muteren veranderd. Voorheen kreeg je een pop-up venster waar je vervolgens de mutatie kon doorvoeren, nu kun je muteren in het scherm zelf. Bij elk blok op bijvoorbeeld het dienstverband- of de persoonspagina krijg je nu de volgende weergave:

mceclip0.png

Klik je op het potloodje dan kun je direct in het scherm de aanpassing doen:

mceclip1.png

De rode sterretjes geven aan dat het veld verplicht is, via het kruisje bij een tabel kun je de waarde leegmaken. Klik na de wijziging op het vinkje en de mutatie is opgeslagen. Bij lijstgegevens, zoals bijvoorbeeld Basisloon, is de manier van muteren nog niet veranderd.

 

 • Salarischecker: 

Via Dienstverband -> Arbeidsvoorwaarden is de vernieuwde versie van de Salarischecker te zien.

mceclip2.png

Alle info over hoe het salaris van een medewerker zich verhoudt tot het salaris van dienstverbanden met dezelfde functie in 1 grafiek gevangen.

 

 

 

De volgende update staat gepland voor maandag 24 juni 2019. We hebben ons de afgelopen tijd gericht op 2 speerpunten:

 • Inline editing.
 • nieuwe versie van de Salarischecker 

 

Meer info volgt snel!

 

update 29-4-2019:

 • Naast het navigeren naar het volgende / vorige dienstverband kun je nu ook van werkgever naar werkgever navigeren via de pijltjes bovenaan het scherm.

 

 • Via de optie Salarisverwerking op werkgeverniveau staan onder de goedgekeurde loonruns nu ook de goedgekeurde loonaangiftes.
 • Op de startpagina werknemer is een blokje toegevoegd met daarop verlofsaldi van werknemer per soort verlof.

 

 • Een leuke nieuwe feature is dat je voortaan in toeslagen en beloningsvelden, bijvoorbeeld Basisloon kunt rekenen. Als je kiest voor wijzig kun je het veld met daarin de waarde als een soort rekenmachine gebruiken! type 2500+500, druk op enter en de waarde veranderd automatisch in 3000! Je kunt nu de functies optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen gebruiken.

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3