Continue in ontwikkeling om jouw werk eenvoudiger te maken (2de kwartaal 2019)

Volgen

April 2019

Pasen staat voor de deur, de tijd van de gebroken weken is bijna aangebroken. We hebben als Loket.nl niet stilgezeten, afgelopen week hebben we de eerste versie van het nieuwe Loket aan je uitgeleverd. Benieuwd wat de verschillen met het huidige Loket.nl zijn? En hoe je kunt inloggen? Lees dan het artikel op ons portaal. Daarnaast hebben we mooie nieuwe functionaliteiten opgeleverd:

 • collectief MDV's aanmaken op providerniveau.
 • Verlof sjablonen beheren op providerniveau.
 • Mogelijkheid om voor week- en 4 weken verloningen met hetzelfde loonheffingennummer een loonaangifte in te dienen.
 • Stabilisering van het nieuwe journaalprofiel.

 Naast deze nieuwe zaken zijn we volop bezig met de volgende onderwerpen, sommige daarvan gaan we al op korte termijn aan je introduceren:

 • de laatste hand wordt gelegd aan het proces van pensioenaangiftes toevoegen aan automatisch verwerken. 
 • Op korte termijn verwachten we ook de directe journaalkoppeling met AccountView.
 • Berekenen ORT over verlof- en ziekte-uren
 • uitbreiding nieuwe journaalprofiel met o.a. meer inzicht in de gegevens d.m.v. overzichten.
 • Pilot met ons nieuwe wensenportaal waarin we meer transparantie willen bieden.
 • continue uitbreiding van bestaande functionaliteiten naar het nieuwe Loket.nl. Om hiervan op de hoogte te blijven adviseren we om je te abonneren op de speciaal hiervoor ingerichte sectie.
 • Aanpassingen m.b.t. de wizard nieuwe werknemer.
 • Uitbreiding aantal overwerkregelingen

Veel leuke zaken weer op stapel, we houden jullie op de hoogte via onze diverse kanalen.

 

Februari 2019

De traditioneel drukke maanden december en januari liggen inmiddels alweer achter ons. Er zal ongetwijfeld nog veel werk te verrichten zijn maar er is weer licht aan het einde van de tunnel. Wij hopen dat onze Tilburgse koek een ieder gesmaakt heeft. Ondanks de drukke maanden hebben wij de afgelopen maanden, naast de nieuwe wetgeving 2019, ook weer de nodige nieuwe functionaliteiten opgeleverd:

- Vanaf 1 januari 2019 houdt Loket.nl voor de berekening van loonheffingen (onder bepaalde voorwaarden) rekening met meerdere dienstverbanden voor een werknemer;
- FTP versie 4.0 waarin nieuwe gegevens zijn toegevoegd (o.a. LKV);
- Koppeling Snelstart;
- Koppeling NEDAP ONS;
- Digitaal ondertekenen van Qwoater documenten
- 2 factor authenticatie in het Werknemerloket

 

Misschien wel de twee belangrijkste nieuwe functionaliteiten die onlangs zijn geïntroduceerd zijn digitaal ondertekenen van Qwoater documenten en toepassing van 2 factor authenticatie binnen Werknemerloket, 2 veelgehoorde wensen van accountantskantoren. Hiermee maken we weer een stap in het nog efficiënter en veiliger (in het kader van de AVG) werken met Loket.nl. 

Ook de komende periode staat weer veel te gebeuren. Wij hebben onze roadmap voor de komende periode vastgesteld. Hieronder enkele onderwerpen die wij graag live willen gaan brengen:

- Toevoegen pensioenaangiftes aan de functionaliteit automatisch verwerken;
- Werknemer inzicht geven in eigen verzuimgegevens via het Werknemerloket
- Collectief aanmaken melding dienstverband (MDV)
- Workflow indienst
- Workflow uitdienst
- Berekenen ORT over verlof- en ziekte-uren
- Verlofregeling vastleggen op een hoger niveau

Tot slot, een veel gehoorde wens is om meer inzicht te krijgen in het proces van wensen van organisaties in de te ontwikkelen functionaliteiten. Met name is behoefte aan meer transparantie. Ook hier gaan wij mee aan de slag. 

Wij houden je op de hoogte van de vorderingen! 

November 2018

Een aantal zaken dat hieronder was opgesomd als nog te ontwikkelen is inmiddels opgeleverd. Zo is de koppeling met OneLinQ opgeleverd waardoor jij je klanten weer veel gebruikersgemak kunt bieden. Daarnaast is ook het geïntegreerde werkgeversdashboard live gebracht. Met als gevolg dat de werkgever nog meer HR informatie tot zijn beschikking heeft. Wij hebben ook de volgende stappen gezet in het doorontwikkelen van onze nieuwe journaalmodule (klik hier voor de webinar). 

Het digitaal ondertekenen van documenten heeft helaas vertraging opgeleverd omdat de oplossing die voor ogen was niet AVG-proof was. Wij hebben hierover veel discussie gehad met de betreffende partij. Uiteindelijk hebben wij er voor gekozen om met een andere oplossing te komen. Dit zal binnenkort worden opgeleverd zodat werkgevers sneller en met minder kosten documenten kunnen verwerken. 

Medio december verwachten wij ook de two factor authenticatie -oplossing voor het Werknemerloket te kunnen opleveren. Nog meer veiligheid voor werknemers omtrent zijn persoonsgegevens! 

Binnenkort komt er een testtraject tussen Loket.nl en Iselect om IKB/PKB beter te ondersteunen. Wij houden je op de hoogte van de resultaten en wij hopen dit dan ook snel uit te kunnen rollen. 

Muteren aan de bron in het werknemerloket zal na de jaarovergang worden opgeleverd is de verwachting. Hetzelfde geldt voor de workflow in- en uitdienst alsmede door ontwikkeling van verlof.  

De koppeling met Snelstart zal 'snel' tot stand komen. Binnen het Werknemerloket kunnen werknemers zorgvergelijken in het geval jij als provider dit produkt hebt geactiveerd. 

De komende weken zijn wij druk bezig met implementatie van nieuwe wetgeving en veranderingen in pensioenland. Hierover zullen wij binnenkort meer communiceren. 

Vol trots hebben wij in oktober het certificaat ZekerOnline gekregen als eerste salarisapplicatie in Nederland!

September 2018

De zomer loopt weer ten einde. Een mooi moment om vooruit te kijken. Het is september en dat betekent dat de traditionele drukke payrollmaanden dichterbij komen. 

Om de performance en beschikbaarheid te garanderen en je te ontzorgen in je werkzaamheden, zijn wij continu in ontwikkeling. Wij zijn momenteel druk bezig met de wijzigingen in pensioen- en wetgevingsland die op 1 januari 2019 hun intrede doen, in kaart te brengen en te implementeren in Loket.nl. Daarnaast werken we continue aan innovatieve oplossingen om jouw werk te vergemakkelijken. In dit artikel komen de nieuwe functionaliteiten aan bod die we dit jaar al opgeleverd hebben, maar ook de functionaliteiten die je kunt verwachten, zoals de volgende:

 • Digitaal ondertekenen van documenten
 • Doorontwikkeling nieuwe journaalmodule
 • Werkgeversdashboard
 • 2 factor authentificatie voor het Werknemerloket
 • Muteren aan de bron via het Werknemerloket
 • Doorontwikkeling koppeling Iselect om IKB/PKB beter te ondersteunen
 • Koppeling met OneLinq om zo betaalbestanden direct in te schieten bij de bank

 

Loket 3.0: een compleet nieuwe versie!

Naast wijzigingen in pensioen- en wetgevingsland en het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten willen wij, zoals bekend, ook in de toekomst een optimale performance en beschikbaarheid garanderen. Daarom zijn wij in 2017 gestart met een geheel nieuwe opzet van Loket.nl, namelijk Loket 3.0. Een hele andere structuur met onder andere een compleet nieuwe Web API en een compleet nieuwe user interface met een responsive design. Door het responsive design zal het scherm zich automatisch aanpassen aan ieder scherm.

Onlangs hebben wij een eerste versie uitgeleverd aan een groep testgebruikers om zo aan de hand van feedback optimaliseringsslagen door te voeren. We hebben ervoor gekozen om in de eerste versie te beginnen met het opnemen van de functies van de Werkgeverapp in de API, zoals de mogelijkheid om loonruns en loonaangiftes in te zien en goed te keuren. Op deze manier kunnen we ook de huidige Werkgeverapp langzaam gaan uitfaseren.

Alle functies moeten één voor één in de API gebouwd worden en dat kost dan ook veel tijd. Het is een gigantisch project. Je zult echter weinig merken van deze investering in de techniek van de applicatie, want er kan gewoon gebruik gemaakt blijven worden van de huidige versie van Loket.nl. De huidige versie en de nieuwe versie  kunnen door elkaar heen gebruikt worden.

Continuïteit is voor ons van het allergrootste belang. Door de aanstaande nieuwe opzet van Loket.nl kunnen we dan ook uitbreidingen blijven maken en de optimale performance en beschikbaarheid blijven garanderen.

 We blijven doorontwikkelen

Betekent het bovenstaande dat wij weinig tijd besteden aan het door ontwikkelen van onze applicatie? Nee, integendeel. De afgelopen maanden zijn er weer nieuwe functionaliteiten geïmplementeerd om jouw werk efficiënter te maken. Zo hebben wij o.a. de onderstaande functionaliteiten de afgelopen maanden al live gebracht:

 

 • Mogelijkheid om zelf loonaangifte te deactiveren in Loket.nl
 • Pensioenaanlevering Stipp voor weekverloning
 • Functionele errors loonaangifte en pensioenaangifte APG rechtstreeks naar de gebruiker
 • Het nieuwe product Schadeverzekering particulier vergelijken
 • Diverse webservicekoppelingen met nieuwe partijen, bijvoorbeeld Invantive en SmartAIM.
 • Terugzetten default waarden in de wizard Nieuwe werknemer na toepassing sjabloon
 • Aanpassingen sollicitanten en dienstverband sjabloon functionaliteit
 • Recht op zichtbaarheid BSN in Loket.nl
 • Salarischecker
 • Qwoater documenten toevoegen aan een sollicitant
 • Documentgeneratie voor sollicitanten
 • Automatisch Salarisschaalverhogingen
 • Minimum jeugdloon toegevoegd aan de functionaliteit voor automatisch salarisschaalverhogingen
 • Ontbrekende SEPA-landen toegevoegd aan SEPA-landentabel
 • Aanpassingen inloggen Werknemerloket en Loket.nl
 • Automatisch verwerken, loonaangifte en de keuze voor een periode verder.
 • Loonstaat en runoverzicht in excel.

Heb jij het bovenstaande reeds geïmplementeerd in je dagelijkse werkzaamheden? Bij vragen kun je altijd contact opnemen met onze helpdesk.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0