CAO Update 15-04-2019

Volgen

Vannacht zijn er een- of meerdere CAO Aanpassing(en) doorgevoerd.

Hierbij het overzicht van deze aanpassing(en):

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

16 Pluimveeverwerkende industrie

Verhoging salarisschalen 0,85% per 1-3-2019

26 Vaste medew. Uitzendondern. 

Verhoging van de salarisschalen per 1-1-2019

23 Dierenartspraktijken

Verhoging salarisschalen 2,30%  per 01-01-2019

23 Gezondheidscentra

Salarisschalen overgang Triagist toegevoegd

23 Apotheken

Salarisschalen aangepast ivm WML per 1-1-2019

23 Gezondheidscentra

Franchise SPOA aangepast

18 Vishandel

Verhoging loonschalen per 1-1-2020

23 Gezondheidscentra

Salarisschalen aangepast ivm WML per 1-1-2019

08 Grafimedia

Premiestop ASF Gezondheidszorg

23 Gezondheidscentra

Ploeg 36 uur toegevoegd

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0