CAO Update 28-2-2019

Volgen

Vannacht zijn er een- of meerdere CAO Aanpassing(en) doorgevoerd.

Hierbij het overzicht van deze aanpassing(en):

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

23 Apotheken

PMA franchise gewijzigd per 01-04-2019

18 Levensmiddelenbedrijf

Salarisschalen +1,50% en voorstel salarisschaalverhoging

99 Diverse CAO's

aanpassing externe fondscode BeterExcedent

19 Binnenscheepvaart

Kenmerk UPA Aanlevering gevuld

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0