CAO Update 5-11-2018

Volgen

In de nacht van 3 op 4 november zijn onderstaande CAO aanpassing doorgevoerd:

 

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

27 Betonproductenindustrie

Correctie loonschalen

16 Gemaksvoedingsindustrie

Fonds PAWW (Priv. Aanvulling WW & WGA) aangepast

16 Pluimveeverwerkende industrie

Fonds PAWW (Priv. Aanvulling WW & WGA) aangepast

16 Vleessector

Fonds PAWW (Priv. Aanvulling WW & WGA) aangepast

16 Vleeswarenindustrie

Fonds PAWW (Priv. Aanvulling WW & WGA) aangepast

23 Kinderopvang (Voorheen BKN)

Fonds PAWW (Priv. Aanvulling WW & WGA) aangepast

23 Kinderopvang (Voorheen MO-Groep)

Fonds PAWW (Priv. Aanvulling WW & WGA) aangepast

25 Particuliere Kaaspakhuis Bedrijf

Fonds PAWW (Priv. Aanvulling WW & WGA) aangepast

26 Openbare Bibliotheken

Fonds PAWW (Priv. Aanvulling WW & WGA) aangepast

27 Betonproductenindustrie

Fonds PAWW (Priv. Aanvulling WW & WGA) aangepast

22 Horeca- en aanverwante bedrijf

Voorstel voor Salarisverhoging

04 Houtverwerkende industrie

Fonds PAWW (Priv. Aanvulling WW & WGA) toegevoegd

21 Beroepsgoederenvervoer en de verhuur mob.kraan

Voorstel voor Salarisschaalverhogingen

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0