CAO update 31 oktober

Volgen

Vannacht zijn er een- of meerdere CAO Aanpassing(en) doorgevoerd.

Hierbij het overzicht van deze aanpassing(en):

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

19 Binnenscheepvaart

9541 19 Binnenscheepvaart Verhoging Salarisschalen per 1-7-2018

26 Uitzendkrachten NBBU

Grondslag VAKANTIERECHT, Periodieke opbouw

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0