PFZW en de UPA

Volgen

 

 

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)
De Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) is de nieuwe standaard voor het automatisch uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers, accountants- en administratiekantoren en de pensioenfondsen. Op 1 januari 2017 stapte PFZW over op UPA. Dit betekent dat alle werkgevers die zijn aangesloten bij PFZW, verplicht over zijn gegaan op UPA. PFZW implementeerde UPA als eerste pensioenfonds in Nederland. De komende jaren zullen meerdere pensioenfondsen overgaan naar UPA.

Waarom UPA?
Met UPA is er aanzienlijk minder kans op fouten en heeft een werkgever minder administratieve lasten. Dat komt doordat de salarisgegevens automatisch worden uitgewisseld. Ook krijgt een werkgever met UPA een betrouwbaarder beeld van de financiële positie, omdat er maandelijks in plaats van jaarlijks op verschillen wordt gecheckt.

De voordelen van de UPA voor de werkgever
De werkgever heeft beter inzicht in de kosten en ontvangt geen piekfacturen meer, doordat o.a. overwerk, ORT, extra uren parttimers en oproepkrachten direct worden meegenomen in de maandelijkse gegevensuitwisseling en factuur.

Gegevensuitwisseling, facturering en jaarwerk
Tot en met 2016 werd de gegevensuitwisseling GMA op de eerste werkdag na afloop van een kalendermaand voor alle werkgevers die aangesloten waren bij het PFZW automatisch door Loket.nl aangemaakt en verzonden. Vanaf 2017 ben je zelf verantwoordelijk voor aanmaak en bevestiging van de UPA pensioenaangifte. In de UPA gegevensuitwisseling worden maandelijks complete standen van de salarisadministratie aangeleverd en niet langer alleen de wijzigingen. Als er binnen een cliëntnummer met een PFZW aansluiting ook niet PFZW werknemers werkzaam zijn, zoals stagiaires en huisartsen in loondienst, zullen ook voor deze werknemers conform de voorschriften de initiële werknemer gegevens worden doorgegeven.

UPA Handleiding
Voor alle bijzonderheden omtrent het omgaan met bijzondere situaties en UPA aanlevering verwijzen we je naar de handleiding UPA van het PFZW.

https://www.pfzw.nl/Werkgevers/premie-en-factuur/uniforme-pensioen-aangifte/Documents/Handleiding_aanlevering_UPA_gegevens.pdf

Lees ook: PFZW Inrichting

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0