PFZW UPA aanmaken en aangifte versturen

Volgen

Pensioenaangifte proces
Via Werkgever -> Salarisverwerking komt na activatie van het product UPA Pensioenaangifte, een extra optie Pensioenaangifte beschikbaar.

pfzwport2.png

De UPA Pensioenaangifte heeft grote gelijkenis met de loonaangifte. Zodra een salarisrun is goedgekeurd, bestaat de mogelijkheid om de pensioenaangifte aan te maken.

Aanmaken Pensioenaangifte
Kies voor de optie Aanmaken om de UPA Pensioenaangifte aan te maken. Vervolgens wordt de eerste periode gepresenteerd waarvoor pensioenaangifte kan worden gedaan. Bij Externe partij wordt de partij getoond die op administratieniveau is vastgelegd. De uiterste aanleveringsdatum van UPA pensioenaangifte is exact 10 dagen na de laatste datum van de periode waarvoor de deelnemer loon ontvangt. Binnen de termijn van 10 dagen moet je alle voor het pensioenfonds relevante gegevens aanleveren.

pfzwport3.png


Bevestigen / Annuleren
Nadat de UPA Pensioenaangifte is aangemaakt, kun je deze bij de optie Openstaande Pensioenaangifte bevestigen of annuleren.

pfzwport4.png
Zodra de Pensioenaangifte is goedgekeurd, zal deze via een webservice koppeling aan PFZW worden aangeboden. Na ontvangst zal de ontvangende partij een responsebericht zenden. Dit bericht wordt vastgelegd bij de Bevestigde Pensioenaangiften in Loket.nl. Er is op dit moment nog geen standaard overzicht van de aangifte beschikbaar. Wel bestaat de mogelijkheid om het XML-bericht te downloaden.

Overzicht Bevestigde Pensioenaangiften
Bij de optie Bevestigde Pensioenaangifte kun je alle aangemaakte en verzonden aangiftes raadplegen.

pfzwport5.png

Nadat een aangifte is geselecteerd kun je de details van verzending bekijken. Bij de optie Pensioenaangifte responsemessage kun je de responseberichten raadplegen.

 pfzwport6.png


Meldingen UPA pensioenaangifte
Foutmeldingen en signalen dienen uiteraard beoordeeld te worden door de uitvoerder van de salarisadministratie. De vanuit het PFZW teruggekoppelde meldingen worden inzichtelijk gemaakt in de vorm van e-mail berichten.

Vastleggen van e-mailadressen
Via Providergegevens -> Overig -> Emailadressen kun je voor onderstaande 5 soorten 1 of meerdere e-mailadressen vastleggen. Vul hier het e-mailadres van de provider in om alle berichten van alle UPA pensioenaangifteberichten voor een bepaalde soort te ontvangen.

pfzwport7.png
Daarnaast is het mogelijk om de e-mail meldingen rechtstreeks naar de werkgever te sturen via Salarisverwerking ->  Emailadressen. We adviseren in het laatste geval om naast het e-mail adres van de werkgever het e-mail adres van de provider vast te leggen, zie onderstaande schermafdruk. De inrichting op werkgeverniveau overruled de inrichting op providerniveau. Staat op beide niveaus geen e-mailadres gevuld, dan worden de berichten gestuurd naar het e-mailadres dat bij de contactgegevens staat op providerniveau.

pfzwport8.png

 

Per soort is een e-mailtekst gedefinieerd en is het mogelijk om zelf een e-mail tekst aan te maken. Wil je meer weten over het invoeren en aanpassen van de e-mailteksten? Raadpleeg het artikel E-mailteksten op het helpdeskportaal

Voor meer informatie omtrent de meldingen kan de uitvoerder van de salarisadministratie het portaal MijnOmgeving van PFZW raadplegen.

Zijn er foutmeldingen? Los dit op in de salarisadministratie. Zorg dat de mutaties in een goedgekeurde loonrun worden verwerkt. Dien vervolgens de UPA pensioenaangiftes in t/m de periode waarin de loonrun met correctie heeft plaats gevonden.

Verwijderen pensioenaangifte
Het is mogelijk om reeds aangemaakte pensioenaangifteberichten te verwijderen. Zie Loket.nl -> Salarisverwerking -> Pensioenaangifte -> Acties -> Deactiveren.

Let op! Door het deactiveren van de pensioenaangifte wordt de pensioenaangifte van deze periode niet automatisch bij de betreffende partij verwijderd. Na het deactiveren van de pensioenaangifte moet de pensioenaangifte voor deze periode opnieuw worden aangemaakt en worden bevestigd. Vervolgens zal de eerder ontvangen pensioenaangifte door deze nieuwe pensioenaangifte worden overschreven.

Collectieve pensioenaangifte
Het is mogelijk om de pensioenaangifte collectief aan te maken en te bevestigen. Op administratieniveau moet het veld Externe partij gevuld zijn met PFZW (UPA) en bij Wijze PLO zal Collectief moeten staan. Een vereiste voor de gebruiker is het recht Collectieve pensioenaangifte. De pensioenaangifte kan vervolgens op providerniveau onder de menuoptie Collectief aangemaakt worden voor meerdere werkgevers. Bepaal hierbij de aanleverpartij, in dit geval PFZW (UPA).

Zie ook: PFZW vullen werknemer/werkgever gegevens

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0