Hoe verwerk ik een salary split in Loket.nl?

Volgen

Bij salarysplit bestaat het inkomen gedeeltelijk uit Nederlands- en buitenlands inkomen.

Het totaal inkomen is in Nederland premieplichtig voor de Werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet en Volksverzekeringen.

Het Nederlands deel is belastingplichtig in Nederland en het buitenlandse deel is belastingplichtig loon in het buitenland. 
Er wordt vanaf 2019 voor het belastingdeel gerekend met de loonbelastingtabel dat is aangegeven onder de fiscale gegevens van de werknemer in het veld Inwoner van.

Voorbereiding

Om salarysplit te kunnen berekenen in Loket.nl dienen voor die administratie de volgende componenten geactiveerd te zijn:

  • 769 BTL.INK.TAB (Buitenlands inkomen tabel), categorie Bruto vergoeding tabel
  • 770 BTL.INK.TAR (Buitenlands inkomen tarief), categorie Bruto vergoeding tarief
  • 771 BTL.WG.ZVW (Buitenlands deel werkgever ZVW), categorie Intern
  • 772 BTL.PR.WE (Buitenlands deel premie WE), categorie Intern
  • 773 BTL.PR.VV (Buitenlands deel premie volksverzekeringen), categorie Intern

Verwerking

Om bij een werknemer de salarysplit toe te kunnen passen, dient bij die werknemer onder Salarisverwerking -> Fiscale gegevens -> Fiscale gegevens de indicatie Salarysplit op Ja gezet te worden.

Er zijn twee manieren om aan te geven hoe hoog het buitenlandse inkomen is. Je kunt een percentage vullen of het bedrag. Je dient een keuze te maken tussen deze twee mogelijkheden.

  • Percentage

Onder Salarisverwerking -> Fiscale gegevens -> Fiscale gegevens kun je het % buitenlandsink. vullen. Loket.nl zal het buitenlands inkomen maandelijks berekenen door het heffingsplichtig loon te vermenigvuldigen met het percentage.

  • Bedrag

De bedragen van buitenlands inkomen kun je vullen in de componenten 769 BTL.INK.TAB (Buitenlands inkomen tabel) en 770 BTL.INK.TAR (Buitenlands inkomen tarief). Het buitenlands inkomen tabel kun je vast zetten bij de werknemer onder Arbeidsvoorwaarden -> Beloning -> Bruto vergoeding volgens tabel en beide componenten zijn variabel op te geven onder Salarisverwerking -> Variabele gegevens.

Met bovenstaande handelingen wordt het juiste bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen berekend. In sommige situaties is het buitenlandse inkomen al uitbetaald. Om te voorkomen dat dit loon dubbel uitgekeerd wordt, kun je het loon via een netto inhouding weer inhouden.

Berekening

Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen gebruikt Loket.nl de herleidingsregels.

Voor het bedrag aan belasting wordt de herleidingsregel Alleen belastingplichtig toegepast voor het wereld inkomen en het resultaat vermenigvuldigd met het percentage Nederlands inkomen.

Voor het bedrag aan premie volksverzekeringen wordt de herleidingsregel Alleen premieplichtig toegepast voor het wereldinkomen.

Het totaal van deze twee berekeningen vormt de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Om inzichtelijk te maken hoe hoog het buitenlands deel premie volksverzekeringen is, zal Loket.nl op het component 773 BTL.PR.VV dit bedrag boeken. Dit wordt berekend door de uitkomst van de herleidingsregel Alleen premieplichtig te vermenigvuldigen met het percentage buitenlands inkomen.

Werknemersverzekeringen

Mocht de werknemer niet verzekeringsplichtig zijn, moeten de volgende indicaties worden aangepast:

1. Indicatie Uitzondering op Geen verzekeringsplicht zetten op werknemerniveau op de Start pagina:

 

2. Op werknemerniveau op het tabblad Arbeidsvoorwaarden -> Verzekeringen de indicaties op Niet verzekerd zetten:

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 4