Wat is FiscFree?

Volgen

FiscFree® is een koppeling in Loket.nl waarmee een werkgever eenvoudig zijn vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR) kan beheren.

Wanneer de vrije ruimte binnen de WKR niet volledig wordt benut, laat de werkgever geld liggen. Door werknemers de mogelijkheid te geven een deel van hun brutoloon te ruilen voor fiscaal voordelige vergoedingen en verstrekkingen, betaalt de werkgever over het geruilde deel van het salaris geen sociale lasten. Hoe meer loon de werknemer inruilt voor fiscaal vriendelijke vergoedingen, des te meer dit oplevert.

Binnen de vrije ruimte (1,2 procent van de totale fiscale loonsom) mag de werkgever een fietsplan, een pc-privéregeling, een mobiele telefoon of andere ‘leuke extraatjes via de baas’ met belastingvoordeel aanbieden. Werkgevers geven hun werknemers hiermee de mogelijkheid om aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden met een maximum van 52 procent belastingvoordeel aan te schaffen.

Het aanbieden van secundaire arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel binnen de WKR wordt op deze manier eenvoudiger gemaakt. De online oplossing van FiscFree® moet werkgevers ontzorgen en de processen rondom het aanbieden, bestellen en afhandelen van secundaire arbeidsvoorwaarden eenvoudig en efficiënt laten verlopen. Accountants- en administratiekantoren mogen voor hun eigen kantoor gratis gebruik maken van FiscFree® om het gebruik van het systeem zelf te kunnen ervaren.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3