Aanvragen demo werkgever Loket.nl

Volgen

 

Met een ticketformulier aan de helpdesk is het mogelijk om toegang tot een demo werkgever van Loket.nl aan te vragen. Dit kan je helpen om de applicatie eenvoudig en snel onder de aandacht te brengen. Het grote voordeel van deze demo-omgeving is dat alle onderdelen goed gevuld zijn, zodat je alles kunt laten zien.

Aan het gebruik van de demo werkgever zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De toegang is van 09:00u tot 00:00u beschikbaar en wordt daarna gereset (waarbij alle mutaties worden verwijderd);
  • Gebruik op basis van fair-use;
  • HRM is gevuld bij werknemer “Bakker” en "Kiek";
  • Het is mogelijk om Qwoater te demonstreren met documentgeneratie, werkgeverdossier en bij werknemer “Bakker” het werknemerdossier;
  • De werkgeverloket app werkt op het demo-account;
  • De werknemerloket app werkt op het demo-account en toegang geven tot werknemerloket is mogelijk;
  • Er is per dag een beperkt aantal werkgevers beschikbaar, waarbij het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt” geldt;
  • De aanvraag voor toegang dient per ticket te worden ingediend bij de helpdesk;
  • De gebruikersnaam, het wachtwoord en de URL worden per ticket toegestuurd.
  • De demo omgeving heeft betrekking op het jaar 2024.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0