Import werknemers Loket.nl

Volgen

Naast de mogelijkheid om werknemers in te lezen via de XML loonaangifte (lees hier) is het ook mogelijk om werknemers in te lezen via een importsheet (CSV).

In dit artikel vind je onderaan het bijbehorende bestand met de daarbij behorende uitleg.
De informatie zoals getoond in het tabblad "Kopregel" dient opgeslagen te worden in een apart CSV bestand.

LET OP! De Kopregel mag niet aangepast worden en ook mogen er geen kolommen verwijderd worden. Anders is het CSV bestand niet te importeren.

Komt de export uit Loket.nl? Dan kan deze alleen geïmporteerd worden in Loket.nl
Komt het bestand uit Loket.nl Classic? Dan lees je het bestand ook in in Loket.nl Classic

Je herkent het bestand uit Loket.nl Classic omdat daar de term Sofinummer in staat. 
Het bestand uit Loket.nl bevat die term niet, maar daar staat BSN

In Loket.nl Classic lees je het bestand in via Collectieve mutaties -> Importeren.
In Loket.nl kies je voor Collectief -> Werknemers. Je vindt daar ook het template bij Template voor importeren nieuwe werknemers. 
Tip: Wanneer je het importbestand klaar hebt, probeer deze eerst eens in te lezen via de proforma verkenner. Zo kun je je bestand eenvoudig testen alvorens je daadwerkelijk werknemers gaat inlezen.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0