Ik krijg geen loonstroken op mijn scherm

Volgen

De oorzaken van het niet kunnen opvragen van de loonstroken maar ook andere loonoutput kunnen zeer divers zijn. Vraag eerst aan een collega of deze wel loonoutput kan oproepen of probeer een andere computer. Dit kan vaak meteen duidelijkheid geven.

We behandelen de meest voorkomende oorzaken van simpel tot complex:

  1. Zijn er wel loonstroken? Er zijn situaties denkbaar waarbij je wel een loonrun draait maar er zijn geen wijzigingen in het bruto-netto traject van de werknemer. Een veelvoorkomende vergissing is dat er geen uren gewerkt zijn. Zonder uren gewerkt ook geen loon/salaris.
  2. Is er een openstaande loonrun? Het is ook mogelijk dat een loonrun foutloopt. Deze is dan terug te vinden bij de Overige loonruns. Controleer in dat geval het foutverslag.
  3. Is er een geschikt programma op de computer geïnstalleerd? Voor loonstroken is dit een PDF reader maar je kunt ook output opvragen waarvoor je een Office pakket nodig hebt. 
  4. Is er een popupblokkering ingeschakeld op de computer? Er kunnen automatische blokkeringen actief zijn in de browser. Een popupblokkering kun je vaak omzeilen door de Ctrl-toets ingedrukt te houden. Vervolgens de loonstroken opvragen en de Ctrl-toets pas loslaten als de output is verschenen. Zie voor meer informatie over het opheffen van een pop-upblokkering het artikel Pop-upblokkering bij downloaden van bestanden uit Loket.nl
  5. Zoek de persoon binnen de organisatie op die gaat over de automatisering. Er kunnen immers ook andere oorzaken zijn die gelinkt kunnen worden aan de instellingen op de computer.

Is het niet opgelost? Neem dan contact op met de helpdesk.

Dit gaat vaak het snelste via een ticket. Een medewerker van de helpdesk kan dan de situatie nabootsen en de eigen bevindingen naast die van jou leggen.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0