Geen gegevensoverdracht meer naar Loyalis

Volgen

Vanaf 1 juli 2024 is er geen doorgifte meer naar Loyalis via APG. Ook niet van tijdvakken die betrekking hebben op de maanden vóór 1 juli 2024.

Loyalis schrijft hierover het volgende:

Vanaf 1 juli 2024 ontvangen we geen (salaris)gegevens meer van je verzekerde medewerkers vanuit APG. Tussen 1 juli en 31 december 2024 hoef je geen (salaris)gegevens aan te leveren. We controleren de betaalde premie op basis van de verzekeringsgegevens in onze administratie. We beseffen dat je gegevens hierdoor tijdelijk niet helemaal volledig kunnen zijn. Verzekerden blijven ook in deze periode verzekerd. 

Zij geven aan dat de premies nog steeds moeten worden afgedragen, wat gebeurt via een overboeking naar Loyalis. Wat nu wegvalt, is de vergelijking die Loyalis maakte tussen de door APG aangeleverde salarisgegevens en de ontvangen premies. Deze vergelijking was echter geen standaardprocedure, maar werd alleen uitgevoerd bij een AOV-uitkeringsaanvraag door een werknemer.
Voor verdere vragen nodigen ze klanten uit contact op te nemen https://www.loyalis.nl/ 

Vanaf 2025 zal Loyalis overstappen op UPA, waarna de gegevens weer via Loket.nl zullen worden verstrekt.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0