CAO Update 08-07-2024

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor CAO-specifieke gedetailleerde informatie en instructies. 

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-6-2024 10 Metalektro Grondslag voor ‘eenmalige’ uitkering gereactiveerd
1-8-2024 11 Motorvoertuigen- en het tweewielerbedrijf Schalen verhoogd met € 90 per 1-8-2024
1-8-2024 11 Motorvoertuigen- en het tweewielerbedrijf Minimumbedrag VT aangepast per 1-8-2024
1-7-2024 19 Binnenscheepvaart Schalen bijgewerkt per 1-7-2024
1-7-2024 64 Rijk IKB naar 16,5% per 1-7-2024

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0