CAO Update 01-07-2024

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor CAO-specifieke gedetailleerde informatie en instructies. 

Informatie aanpassing wettelijke minimumlonen (WML) per juli 2024:
Met deze update zijn per 1 juli 2024 alle wettelijke minimumlonen en aan het WML gerelateerde lonen in de schalen van de diverse cao's aangepast.

De officiële minimumlonen per 1-7-2024 zoals uitgebracht in de Staatscourant, vind je hier.

Jaarurensystematiek
in een aantal CAO-modellen is een jaarurensystematiek van toepassing waardoor afwijkende (lagere) minimummaandlonen van toepassing zijn ten opzichte van de gangbare systematiek. Bij deze CAO's hebben we een extra tekst toegevoegd aan de algemene mededeling 'Verhoging minimumloon per 1-7-2024'. Deze tekst verwijst naar het algemene CAO-informatieblok dat je kunt vinden op CAO-niveau in Loket Classic.nl, onder de lijst met mededelingen. In dat informatieblok vind je inhoudelijke informatie hierover. 

De CAO-modellen waar dit speelt, zijn:
01 Dierhouderij; 01 Hoveniersbedrijf in Nederland; 22 Contractcateringbranche; 22: Dagrecreatie; 22 Horeca- en Aanverwante bedrijf; 23 Apotheken; 23 Gezondheidscentra; 23 Golfbranche; 23 Sport; 23 VVT voorheen Thuiszorg; 23 VVT voorheen Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-7-2024 08 Signbedrijven Overwerkfactor op 174,667 gesteld per 1-7-2024
1-7-2024 16 Gemaksvoedingsindustrie Jeugdlonen verhoogd per 1-7-2024
1-7-2024 18 Elektrotechnische detailhandel Overwerkfactor op 165,933 gesteld per 1-7-2024
1-1-2024 18 Reisbranche Afdracht Soc. Fonds Reisbranche 0,33% per 1-1-2024
1-7-2024 18 Reisbranche Schalen verhoogd per 1-7-2024
1-7-2024 18 Reisbranche Overwerkfactor op 170,3 gesteld per 1-7-2024
1-1-2024 26 Uitzendkrachten NBBU Periodieken niet meer ondersteund per 1-1-2024
1-7-2024 99 Diverse CAO's Verhoging minimumloon per 1-7-2024
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0