Update Loket.nl 01-07-2024

Volgen

Vanavond vindt er weer een belangrijke update plaats. Hierdoor zal de applicatie vanaf 21:30 tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wederom een bomvolle release waarin we veel zaken rondom Clever opleveren.
Met de komst van Clever stellen we de medewerker nog meer in staat om zaken zelf door te geven aan de hand van workflows. Met deze release leveren we ook een eerste versie van de workflow-editor op.

We leveren o.a. onderstaande zaken op:
1. Default periodebepaling gewijzigd
2. De Workflow-editor
3. Nieuwe e-mailteksten voor het gebruik van workflows Clever
4. Adreswijziging doorvoeren via Clever
5. Je contactpersonen beheren via Clever
6. Je contactgegevens wijzigen via Clever
7. Je burgerlijke staat wijzigen via Clever
8. Het kunnen exporteren van data vanuit het nieuwe HR-Dashboard
9. Aanscherping controles t.b.v. controles Belastingdienst C0324 en C0424
10. Overige bugs en optimalisaties

 

1. Default periodebepaling gewijzigd
We hebben met ingang van deze release de default periodebepaling in Loket.nl aangepast.
Er was namelijk sprake van wat inconsequent gedrag in sommige schermen en dat hebben we nu overal gelijk getrokken. De default periode zal voortaan bepaald worden aan de hand van de laatst goedgekeurde periode +1.

Heb je bijvoorbeeld tot en met juli 2024 verwerkt, dan wordt de periode t.b.v. browser variabele gegevens en de periode bij de variabele gegevens op individueel niveau voortaan met de maand augustus weergegeven. Ondanks dat we nog leven in de maand juli. Hierdoor beperken we de foutkans op invoer in een foutieve periode.  


2. De Workflow-editor
Om de taken die via Clever door de werknemer uitgevoerd kunnen worden goed te kunnen stroomlijnen hebben we een eerste versie van de workflow-editor opgeleverd. 
In deze versie is het indien gewenst mogelijk om de afdelingsmanager/werkgevergebruiker/AK-gebruiker een actie uit te laten voeren. Op korte termijn voegen we hier ook vrij te definiëren rollen aan toe.
Wil je meer weten over de workflow-editor? We hebben hiervoor het volgende artikel geschreven.

ww.jpg

3. Nieuwe e-mailteksten voor het gebruik van workflows Clever
Clever maakt gebruik van de workfllow-editor. Met behulp van deze editor kunnen er 3 acties ingesteld worden en bij deze acties horen dan ook weer nieuwe e-mailteksten.  De standaardteksten hiervan vind je binnenkort terug in dit artikel.
Deze e-mailteksten kunnen uiteraard voorzien worden van een afwijkende tekst of afzender.
Op providerniveau via Loket.nl Classic - Providergegevens - Overig en op werkgeverniveau via Loket.nl - Beheer - E-mail - E-mailteksten.

workloweditor.png


4. Adreswijziging doorvoeren via Clever
Met ingang van deze release is het mogelijk om als werknemer via Clever een adreswijziging door te geven. Een groot voordeel t.o.v. Werknemerloket is dat hier een extra veld beschikbaar is gemaakt namelijk Ingangsdatum nieuw adres. Hierdoor kan de werknemer opgeven per welke datum hij/zij verhuist en kan de persoon die de taak goedkeurt aan de hand van deze datum de eventuele reiskostenvergoeding aanpassen. Voor de goede orde, we maken met ingang van deze release het nog niet mogelijk om adresgegevens historisch op te slaan.
adres.png

5. Je contactpersonen beheren via Clever
Wat ook nu mogelijk is gemaakt, is dat de werknemer zelf contactpersonen kan toevoegen via Clever. De werknemer kan hierdoor bijvoorbeeld na indiensttreding direct dit soort gegevens doorgeven aan de werkgever en verrijkt hiermee als het ware zijn/haar eigen dossier.

contactpersonen.png

6. Je contactgegevens wijzigen via Clever
Ook aan het wijzigen van je eigen contactgegevens is gedacht. De werknemer kan nu voortaan via Clever ook zelf de contactgegevens wijzigen. 

contactgegevens.png

7. Je burgerlijke staat wijzigen via Clever
En ook de burgerlijke staat is te wijzigen door de werknemer zelf. Hierbij is ook gedacht dat een eventuele nieuwe partnernaam ook direct doorgegeven kan worden. Inclusief de soort achternaam. Wel zo handig :)

burgerlijkstestaat.png

8. Het kunnen exporteren van data vanuit het nieuwe HR-Dashboard
Het is met ingang van deze release mogelijk om de HR-dashboardgegevens te downloaden als Excel/CSV. Deze functie ontbrak nog ten opzichte van het oude Qlik HR-Dashboard.

1.png

 

9. Aanscherping controles t.b.v. controles Belastingdienst C0324 en C0424

We hebben een controle binnen Loket.nl en Loket.nl Classic wat scherper afgestemd in verband met controles C0324 en C0424. De volledige tekst van deze controles:

C0324: U hebt het loon LB/PH gevuld met een bedrag ongelijk aan het loon SV terwijl de code soort inkomstenverhouding/inkomenscode gelijk is aan 13
C0424: De indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, WW en/of ZW is N terwijl de code soort inkomstenverhouding 13 is en deze persoon de AOW-leeftijd niet heeft bereikt.


Het is vanaf nu niet meer mogelijk om soort inkomen 13 (DGA wel verzekerd) vast te leggen en één van de verzekeringsindicaties op Nee te hebben staan. Er volgt dan een foutmelding binnen de applicatie.

10. Overige bugs en optimalisaties

  • Nieuwe sociale uitkeringsdagloon per 1 juli 2024 toegevoegd.
  • In het collectieve acties scherm op providerniveau Loket.nl worden nu voortaan de administraties met indicatie testjaar = Ja niet meer getoond. 
  • De aangepaste omschrijving van een verlofsoort werd niet correct weergegeven bij collectieve verlofopname/opbouw in Loket.nl. Dit is hersteld. 
  • In de verlofkalender in Loket.nl wordt nu voortaan zowel een ziekmelding als een verlofopname op dezelfde dag getoond. Dit onderscheid werd voorheen niet duidelijk weergegeven.
  • Het was niet mogelijk om bij Rapporten - Salarisverwerking - Loonresultaten te zoeken op een componenten set. Dit is nu wel mogelijk gemaakt.
  • Bij Export gegevens werd in geval van een administratie zonder salarisverwerking geen waarde geëxporteerd wanneer je het veld Administratie opnam in je export. Dit is hersteld.
  • Als je een verlofregeling verwijderde en je werkte het verlof collectief bij, dan werd het verlof niet collectief bijgewerkt van deze verlofregeling. Ook dit is hersteld.
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0