CAO Update 24-06-2024

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor CAO-specifieke gedetailleerde informatie en instructies.

WML update komend weekend
De update waarin alle wettelijke minimumlonen en aan het WML gerelateerde lonen per 1-7-2024 in de schalen worden bijgewerkt, zal in het weekend van 29 en 30 juni plaatsvinden. De mededelingen verschijnen bij de werkgevers op maandag 1 juli.

Overigens zijn veel WML-waardes al bijgewerkt in de schalen per 1-7-2024 die door ons zijn uitgebracht, in deze en de vorige updates.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-7-2024 01 Hoveniersbedrijf in Nederland Schalen verhoogd met 2% per 1-7-2024
1-7-2024 03 Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven Schalen verhoogd met 1,5% per 1-7-2024
1-7-2024 03 Bouw/uta bedrijf Schalen verhoogd per 1-7-2024
1-7-2024 15 Bakkersbedrijf Schalen Industr. Bakkers +4,5% per 1-7/14-7-2024
1-7-2024 18 Doe-het-zelfbranche Schalen verhoogd per 1-7-2024
1-7-2024 18 Drogisterijbranche (KNDB-CAO en VDF-CAO) Schalen KNDB verhoogd per 1-7-2024
1-7-2024 18 Elektrotechnische detailhandel Uurschalen toegevoegd per 1-7-2024
1-7-2024 18 Elektrotechnische detailhandel Schalen verhoogd per 1-7-2024
1-1-2024 18 Visdetailhandel Enkele schaalwaardes per 1-1-2024 aangepast
1-7-2024 21 Openbaar Vervoer (SPOV) Schalen verhoogd met 2% per 1-7-2024
1-7-2024 22 Contractcateringbranche Aanpassing WML 1-7-2024 incl. nieuwe systematiek
1-7-2024 22 Dagrecreatie Schalen verhoogd met 3% per 1-7-2024
1-7-2024 22 Dagrecreatie Schalen CAO Recreatie verhoogd met 3% per 1-7-2024
1-7-2024 22 Recreatie Schalen verhoogd met 3% per 1-7-2024
1-7-2024 23 Jeugdzorg I/D en Garantiebanen per 1-7-2024 bijgewerkt
1-7-2024 23 Sociale Werkvoorziening (SW) Schalen verhoogd per 1-7-2024
1-7-2024 25 Groenten- en Fruitverwerkende Industrie Schalen verhoogd met 5% per 1-7-2024
1-7-2024 25 Groenten- en Fruitverwerkende Industrie Minimumbedrag VT aangepast per 1-7-2024
1-7-2024 25 Groothandel in bloemen en Planten Schalen verhoogd met 1% per 1-7-2024
1-5-2024 27 Bereide verf- en drukinktindustrie Schalen verhoogd met 3,5% per 1-5-2024
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0