CAO Update 03-06-2024

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.  

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-1-2024 10 Metalektro Eindleeftijd WGA op 48 maanden voor AOW gezet
1-7-2024 21 Beroepsgoederenvervoer en verhuur mob.kraan Schalen verhoogd met 2% per 1-7-2024
1-7-2024 21 Beroepsgoederenvervoer en verhuur mob.kraan Aanpassing minimum VT per 1-7-2024
1-7-2024 21 Goederenvervoer Nederland (KNV) Schalen verhoogd met 2% per 1-7-2024
1-7-2024 21 Goederenvervoer Nederland (KNV) Aanpassing minimum VT per 1-7-2024
1-1-2024 23 Golfbranche Schalen verhoogd met 5% per 1-1-2024
1-2-2024 27 Betonproductenindustrie Schalen verhoogd per 1-2-2024
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0