(nieuw) HR dashboard Loket.nl

Volgen

Wat is het nieuwe HR-dashboard?

Op 21 mei 2024 lanceren we het vernieuwde HR-dashboard binnen Loket.nl. Dit geavanceerde dashboard presenteert de belangrijkste HR-gegevens op een overzichtelijke manier. Het is speciaal ontworpen om MKB-ondernemers, HR-managers en afdelingsmanagers te voorzien van directe inzichten waarmee zij efficiënt hun personeelsbeleid kunnen aansturen.

 

Waarom een nieuw dashboard?

Het nieuwe HR-dashboard is ontwikkeld om de uitdagingen van het vorige dashboard aan te pakken. Het biedt een verbeterde gebruikerservaring door een snellere, eenvoudigere en kostenefficiënte manier van HR-gegevensanalyse. Met betrouwbare data, consistent met de rapportages binnen Loket.nl, kun je nu met meer vertrouwen beslissingen nemen. We hebben geluisterd naar de feedback van onze gebruikers en hebben ervoor gezorgd dat dit dashboard voldoet aan hun behoeften. Door over te stappen op het nieuwe dashboard, kunt je vertrouwen op betrouwbare data, een overzichtelijke interface en een verbeterde functionaliteit zonder extra kosten.

 

Stuurinformatie op maat

U kunt het dashboard op werkgeversniveau vinden via Rapporten -> Dashboard. Het vernieuwde dashboard biedt u de mogelijkheid om effectief te sturen op:

 

· Aantal Medewerkers: Krijg een helder beeld van de samenstelling van uw personeelsbestand.

· Personeelsverloop: Monitor de in- en uitdiensttredingen en anticipeer op veranderingen binnen uw organisatie.

· Loonkostenontwikkeling: Volg de ontwikkeling van uw loonkosten om uw financiële planning te optimaliseren.

· Verlofsaldi: Overzie de verlofreserveringen in uren en financiële waarde voor een efficiënt verlofbeleid.

· Verzuimpercentages: Analyseer het verzuim op korte, middellange en lange termijn om uw verzuimbeleid te versterken.

· Bezettingsgraad (FTE's): Beheer de bezetting per afdeling en per maand om de inzet van uw personeel te optimaliseren.

 

Gebruiksgemak en betrouwbaarheid

· Geen externe licenties: Geniet van een geïntegreerde ervaring zonder extra kosten.

· Consistente berekeningsmethodiek: De cijfers in het dashboard zijn consistent met andere rapportages van Loket.nl, voor coherente en betrouwbare data.

· Global Dienstverbandfilter: Het dashboard past zich aan op basis van uw filterselecties, zodat u alleen relevante informatie ziet.

· Autorisaties: U ziet uitsluitend de gegevens waarvoor u geautoriseerd bent, in lijn met de geldende autorisaties binnen Loket.nl.

 

Rechten en Producten:

Widget                                             Recht                                                Product

Aantal medewerkers per type Raadplegen dienstverbanden, raadplegen HRM, Beheer HRM, Beheer dienstverbanden Basis
Leeftijdsklasse Raadplegen dienstverbanden, raadplegen HRM, Beheer HRM, Beheer dienstverbanden Basis
Personeelsverloop Raadplegen dienstverbanden, raadplegen HRM, Beheer HRM, Beheer dienstverbanden Basis
Verzuim percentage per maand Raadplegen ziekteverzuim, Beheer ziekteverzuim  Ziekteverzuim registratie
Verzuimpercentage k/m/l Raadplegen ziekteverzuim, Beheer ziekteverzuim  Ziekteverzuim registratie
Aantal FTE’s Raadplegen loonoutput, Raadplegen loonoutput beperkt Salaris verwerking
Loonkosten ontwikkeling Raadplegen loonoutput, Raadplegen loonoutput beperkt  Salaris verwerking
Aantal en waarde verlofsaldo raadplegen verlof administratie, raadplegen HRM, raadpleeg beloningen, beheer beloningen, beheer verlofadministratie, beheer HRM  Verlof registratie

 

Wat mag je verwachten?

Vanaf 22 mei 2024 is het vernieuwde HR-dashboard beschikbaar in Loket.nl. De widget aantal en waarde verlof zal als uitbreiding na de release van 22 mei opgeleverd worden Het qlick dahboard zal per 01-06-2024 uit gefaseerd zijn. Het dashboard biedt u de belangrijkste HR-inzichten in een interactief en gebruiksvriendelijk formaat, zodat u snel en eenvoudig beslissingen kunt nemen over uw personeelsbeleid. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0