Update Loket.nl 21-05-2024

Volgen

Vanavond voeren we om 21:30 een update uit. De applicatie zal dan tijdelijk niet bereikbaar zijn. 
We hebben een bomvolle release, want naast de gebruikelijke optimalisaties en oplossingen voor bugs leveren we ook het nieuwe providerdashboard en HR werkgeverdashboard uit.  
Ook nemen we voortaan aanpassingen van Clever mee in dit bericht.

Vanavond leveren we o.a. onderstaande zaken op:
1. Nieuwe minimumlonen per 01-07-2024 zijn toegevoegd
2. Rapport variabele gegevens per periode is toegevoegd
3. Kilometervergoeding kortste/snelste route in te stellen middels Clever
4. Providerdashboard omgezet van Loket.nl Classic naar Loket.nl
5. HR Werkgeverdashboard omgezet van van Qlik naar eigen beheer
6. Overzicht gebruik Clever toegevoegd aan Rapporten - Overzicht gebruik
7. Diverse bugs en optimalisaties

1. Nieuwe minimumlonen per 01-07-2024 zijn toegevoegd
Met ingang van deze release zijn alvast de nieuwe bedragen wat betreft het Wettelijk minimumloon 01-07-2024 toegevoegd aan Loket.nl.

WML.png

2. Rapport variabele gegevens per periode is toegevoegd

Het rapport Variabele gegevens per periode uit Loket.nl Classic werd gemist. We kende wel een variant binnen Mutatieverslagen maar deze is ontoereikend voor het snel kunnen controleren of op kunnen vragen van de variabele gegevens van een bepaalde periode. Het rapport is daarom overgebouwd naar Loket.nl. Je vindt dit rapport terug onder Rapporten - Salarisverwerking.

Variabele gegevens.jpg


3. Kilometervergoeding kortste/snelste route in te stellen middels Clever

Via ADM/LM kun je via het tabblad Diversen naar het menu Clever navigeren. In dit menu is het al mogelijk gemaakt om componenten te voorzien van een afwijkende naam. Dit zodat het voor een werknemer makkelijker is om het juiste component op te voeren t.b.v. een declaratie in Clever.
Met ingang van deze release is het ook mogelijk gemaakt om bij eenheden die dienst doen als een kilometervergoeding, in te stellen of de kortste of de snelste route gevolgd dient te worden. 

Clever.png

4. Providerdashboard omgezet van Loket.nl Classic naar Loket.nl
Zoals eerder gecommuniceerd stappen we over naar een eigen providerdashboard en maken we geen gebruik meer van de dashboards aangeleverd door Qlik. Om deze reden zetten we het providerdashboard in Loket.nl Classic dan ook uit en is het dashboard vanaf deze release alleen nog maar via Loket.nl te benaderen. De cijfers van het huidige jaar op dit dashboard zijn exact hetzelfde dan die op het oude dashboard stonden. De cijfers die te maken hebben met eerdere jaren kunnen net wat afwijken, deze cijfers worden een dag eerder opgeslagen nu waardoor ze net wat accurater zijn. Elke gebruiker die voorheen bij het qlik dashboard kon heeft nu automatisch toegang tot het nieuwe provider dashboard. Je krijgt de beschikking over dezelfde inzichten, maar net wat anders en moderner gepresenteerd. De belangrijkste filters staan bovenaan, de overige filters kun je aan de rechterkant vinden. Door het dashboard in eigen handen te nemen zijn we veel flexibeler in de doorontwikkeling, inzichten in bijvoorbeeld automatisch verwerken, de mutaties / declaraties mag je al op korte termijn verwachten. Het aantal verouderde inzichten hebben we uitgefaseerd. Op korte termijn volgt een instructie video.

dashboard.png

5. HR Werkgeverdashboard omgezet van Qlik naar eigen beheer

Je vindt het nieuwe HR-dashboard op werkgeversniveau terug onder Rapporten - Dashboard.
Het vernieuwde dashboard biedt de mogelijkheid om effectief te sturen op:

  • Aantal Medewerkers
  • Personeelsverloop
  • Loonkostenontwikkeling
  • Verzuimpercentages
  • Bezettingsgraad (FTE's): 

De widget aantal en waarde verlof zal als uitbreiding na de release van 22 mei opgeleverd worden.
Het Qlik-dashboard zal per 01-06-2024 uitgefaseerd worden. Iedere gebruiker krijgt gratis toegang tot het HR dasboard, uiteraard op basis van producten en rechten. Lees meer over het HR dasboard in het uitgebreide artikel.6. Overzicht gebruik Clever toegevoegd aan Rapporten - Overzicht gebruik
Omdat Clever steeds meer en meer gebruikt wordt, is het ook voor jou als provider ook handig om te weten bij welke klanten/werknemers dit product is geactiveerd. 
Vandaar dat we het gebruik van Clever hebben toegevoegd aan Rapporten - Overzicht gebruik. Dit op zowel providerniveau als op werkgeverniveau.

Clever gebruik.png

7. Diverse bugs en optimalisaties

- Er kan voortaan gezocht worden op speciale tekens in de lijst met werkgevers/dienstverbanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam die een umlaut bevat. Daarnaast vind de zoekfunctionaliteit ook woorden met bijvoorbeeld een umlaut als je de zoekterm invoert zonder umlaut.

-Proforma werd afgesloten bij het opstarten zonder dienstverbanden
In sommige gevallen werd de proforma verkenner spontaan afgesloten wanneer deze werd opgestart zonder dienstverbanden. Dit is verholpen.

- Wijziging selectie van componenten bij Eenheid%. Component 60 en 1141 waren niet afwijkend in te richten via Eenheid %. Oorzaak hiervan was dat er hard gekeken werd naar component 41 t/m 59. We hebben dit aangepast naar alles met categorie Eenheden. Dit zodat eventuele nieuwe componenten ook afwijkend zijn in te richten.

- Mijn werktijden in Clever is aangepast. Op deze pagina stonden velden die voor een Loket.nl gebruiker iets zeggen, maar voor de werknemer zelf niet zo. Denk aan termen als Ploeguren, Regelmatig arbeidspatroon etc. We hebben daarom deze pagina een update gegeven, Ploeg heet voortaan Arbeidsuren, het veld Regelmatig arbeidspatroon is verwijderd, het percentage achter ploeg (ploegentoeslag) wordt niet meer getoond wanneer deze 0% is en tot slot is het veld Afwijkende dagen per periode verwijderd. 

- Loket.nl gaf een foutmelding wanneer er een verlofregeling werd gekoppeld aan een werknemer die reeds uit dienst is. Dit is opgelost.

- Je kon binnen een verlofregeling niet naar gekoppelde werknemers zoeken wanneer er meer dan 250 werknemers waren gekoppeld. Ook dit is opgelost.

- Het was niet altijd mogelijk om het rapport Verlofsaldi op te halen in Loket. De achterliggende query is aangepast waardoor dit overzicht wel wordt geladen en ook nog eens sneller dan voorheen.

- De grafiek Werkkostenregeling liet niet altijd de juiste waarde zien wat betreft de cumulatieve vrije ruimte. Er werd in periode 2 een foutieve waarde weergegeven. Dit is opgelost.

- Het fiscale veld Inwoner van wordt voortaan mee overgenomen bij het aanmaken van een aanvullend dienstverband. 

- In Loket.nl was het niet mogelijk om de afstand tot werk opnieuw te laten berekenen zonder hierbij gegevens van het adres aan te passen. Dat is vanaf nu wel mogelijk. Klik hierbij op het ververs-icoontje achter het veld Postcode en de afstand wordt dan ook opnieuw berekend.

- Afdelingsmanager met toegang tot meerdere werkgevers toewijzen aan een andere afdeling gaf een foutmelding. Ook dit is opgelost. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0