Wijzigingen PMT 2024

Volgen

We hebben een aantal updates gedaan in 2024 voor het fonds PMT.
De updates waren bedoeld om betere aansluiting te vinden met het pensioenfonds.
Helaas heeft dit een aantal keer tot een ongewenst resultaat geleid. 
De eerste update zorgde voor een foutieve herrekening voor o.a. de vitaliteitsregeling, WAZO en meeruren. Dit hebben we op een later moment in de week teruggedraaid.
In het meest vervelende geval heb je 3 herrekeningen gehad, afhankelijk van moment van verlonen.
Dat is natuurlijk niet de gewenste situatie.
Vorige week hebben we alles hersteld en deze week hebben we nog een aanpassing gemaakt voor uurloners. We verwachten dit jaar geen verdere wijzigingen meer, dus ook geen gewenste herrekeningen. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0