CAO Update 06-05-2024

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd. 

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-6-2024 10 Metalektro Grondslag voor ‘eenmalige’ uitkering beëindigd
1-1-2024 16 Slagersbedrijf Grondslagbasis voor vakantietoeslag aangepast
1-1-2024 18 Bloemendetailhandel Component 1273 OVERW.LN(100%) in grondslagbasis VT
1-7-2024 21 Zorgvervoer en Taxi (vh Taxivervoer) Premie Sociaal Fonds Mobiliteit per 1-7-2024
1-1-2024 23 Apotheken Aanpassingen componenten 28 en 143 inzake meeruren
1-1-2024 23 Sociaal Werk (vh Welzijnswerk) Standaard functies bijgewerkt
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0