CAO Update 22-04-2024

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-1-2024 01 Dierhouderij Maandloon 1e en 2e functiejaar schaal B aangepast
1-6-2024 10 Metalektro Grondslag voor ‘eenmalige’ uitkering beëindigd
1-1-2024 18 Schoentechniek Uurschalen toegevoegd per 1-1-2024
1-1-2024 18 Schoentechniek Maandschalen aangepast per 1-1-2024
1-4-2024 18 Schoentechniek Schalen verhoogd met 5% per 1-4-2024
1-6-2024 23 Gehandicaptenzorg Schalen verhoogd met 2% of € 55,- per 1-6-2024
1-6-2024 23 Gehandicaptenzorg Minimumbedrag VT per aangepast 1-6-2024
1-1-2024 23 VVT voorheen Thuiszorg Grondslag tbv AO-premies bij ziekte lager dan 100%
1-1-2024 23 VVT voorheen Verpleeg - en Verzorgingshuizen Grondslag tbv AO-premies bij ziekte lager dan 100%
1-1-2024 23 Ziekenhuizen Grondslag tbv AO-premies bij ziekte lager dan 100%
1-4-2024 25 Banden- en wielenbranche Uurschalen toegevoegd per 1-4-2024
1-4-2024 25 Banden- en wielenbranche Schalen verhoogd per 1-4-2024
1-4-2024 25 Banden- en wielenbranche Overwerkfactor op 165,933 gesteld per 1-4-2024
1-1-2024 25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed Schalen verhoogd met 6,5% per 1-1-2024
1-1-2024 25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed Minimumbedrag VT aangepast per 1-1-2024
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0