CAO Update 15-04-2024

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd. 

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-1-2024 18 Bloemendetailhandel Wijzigingen functiegebouw per 1-1-2024 
1-1-2024 21 Besloten Busvervoer Fonds S&O: maximum niet naar rato
1-5-2024 21 Besloten Busvervoer Fonds S&O per 1-5-2024
1-1-2024 23 Sport Waarde aanvangssalaris schaal 1 aangepast
1-1-2024 25 Groothandel in aardappelen, groenten en fruit Handel Groeit: aanpassing grondslag; max naar rato
1-6-2024 25 Technische Groothandel Schalen verhoogd per 1-6-2024
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0